Bevattningsförbud 25/5 – 30/9 2017

Bevattningsförbud införs i Garpenberg, Smedby och Stjärnsund från den 25 maj – 30 september 2017. SMHI:s prognos säger att sommaren 2017 kommer att bli fattig på nederbörd. Dricksvattnet ska i första hand användas till matlagning, dryck och hygien. Genom att alla hjälper till att spara vatten minskar risken för att till exempel äldreboenden, förskolor och […]

Avvikande Öppettider 24-26/5

Under Kristi himmelsfärdshelgen har vi ändrade öppettider. Onsdag 24/5 Torsdag 25/5 Fredag 26/5 Kontoret: 08.00-15.00 Kontoret: STÄNGT Kontoret: STÄNGT ÅVC Hamre: 07.00-16.00 ÅVC Hamre: STÄNGT ÅVC Hamre: 07.00-16.00  

Tidsbegränsat erbjudande om efteranslutning av fIber

Hedemora Energi erbjuder fastigheter inom samförläggningsområdena Brunnsjöliden, Gussarvet, Högåsa, Långhage/Hedbyvreten, Mullbacken, Munkbogatan, Nedre Emaus, Solliden och Åsgatan Norrut att efteransluta sig till fiber med Hedemora Stadsnät. Erbjudandet gäller vid inskickande av efteranslutningsavtal senast den 30 april. Fördelarna med att investera i fiberanslutning till din bostad är många. Tillgång till fiber ökar värdet på fastigheten och området där […]

Erbjudande om samförläggning av fjärrvärme/fiber

Fastighetsägare på Borganäsvägen erbjuds möjligheten att få både fjärrvärme och fiber installerat samtidigt. Ta chansen – senast den 17 april behöver vi din anmälan av fjärrvärme- och/eller fibaranslutning. För mer info och prisuppgifter, vänligen kontakta vår kundtjänst på telefon 0225-349 20.

Röjning av ledningsgator

Nu startar vi upp årets arbete med underhållsröjning av våra ledningsgator inom kommunen. Första området är Hedemora Landsbygd med start v.9. För ytterligare information, vänligen kontakta vår kundtjänst på telefon 0225-349 20.

Elnät utför kontroll av huvudsäkringar

Som ett led i att tillse att våra kunder har rätt säkringsstorlek utförs kontinuerligt kontroller hos kunder med onormalt hög förbrukning efter sin säkringsstorlek. I de fall vi upptäcker att verklig huvudsäkring inte stämmer med vårt register utförs en ändring i vårt system.  

Dags att läsa av vattenmätaren

Vi vill att du ska slippa bli fakturerad för mer än vad du förbrukar. Därför är det viktigt att du hjälper oss att läsa av din vattenmätare. Registrera din mätarställning direkt på ”Mina sidor”. Har du ingen användare så använder du din senaste faktura vid inloggning och följer anvisningarna. Har du inte tillgång till internet kan du självklart ringa […]

Mälby blir anslutet till VA-nätet i början av år 2017

Hedemora Energi AB kommer att ansluta Mälby till allmän VA-anläggning i början av 2017. VA-utbyggnaden baseras på ett politiskt beslut. För avloppsanslutningen gäller att berörda fastigheter får en egen markförlagd pumpstation placerad i en pumpbrunn inom fastigheten. Samtliga fastighetsägare har fått information under 2016, och har kunnat påverka placeringen av pumpstationen. Fastställd brunnsplacering kommer att […]

Flyginspektion, 28-29 nov

För att säkerställa elleveranserna till kund, kommer en inspektion av högspänningsledningar inom Hedemora Energi ABs distributionsområde att utföras under v 48 (28-29 nov). Detta kommer att ske med hjälp av lågt flygande helikopter. Bullerkänsliga djur eller boskap bör inte vistas invid ledningarna. Vid besvärligt väder kan besiktningen komma att flyttas fram. För ytterligare upplysningar, ring 0225-349 00

TILLBAKA