7 september: Planerat strömavbrott i Södra Pershyttan, Karlsbro, Rävbo, Königshyttan, Höganäs och Hagalund

Torsdagen den 7 september mellan kl. 09:00 – 12:00 bryts elleveransen med anledning av underhållsarbete i nätstation. Vi vill göra Er uppmärksam på att tiden för avbrottet kan bli kortare än planerat, och elleveransen återkommer till din fastighet så snart arbetet är färdigställt. Vid ev frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta vår kundtjänst på tel. […]

5 september: Planerat strömavbrott på Borgagatan – Melinsgatan i Hedemora

Tisdagen den 5 september mellan kl. 09:00 – 12:00 bryts elleveransen med anledning av underhållsarbete samt byte av ett påkört/skadat kabelskåp. Vi vill göra Er uppmärksam på att tiden för avbrottet kan bli kortare än planerat, och elleveransen återkommer till din fastighet så snart arbetet är färdigställt. Vid ev frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta […]

Strömavbrott i Vikmanshyttan

Vid sjutiden i morse uppstod ett strömavbrott som drabbade alla våra kunder i Vikmanshyttan samt byarna omkring. De flesta kunder har återfått strömmen men Industriområdet är fortfarande strömlöst. Reparationsarbete pågår. Beräknas ta ca 2 timmar.

Kvarstående kända elavbrott

Våra tekniker har lyckat åtgärda elavbrotten på de flesta ställen inom Hedemora, dock återstår ett lågspänningsområde i Stigsbo. Reparation pågår – beräknad åtgärdstid ca 3 tim.

Strömavbrott på fler ställen inom Hedemora kommun

På grund av kraftig vind har vi på flera ställen inom kommunen drabbats av nedfallande träd på våra ledningar vilket medfört att flera områden är utan ström. Vi arbetar för fullt med att så snart som möjligt ombesörja så samtliga drabbade återfår ström så snart som möjligt.

TILLBAKA