Avbrott på vattenleveransen i Smedby/Husby

Med anledning av flera vattenläckor i Smedby- och Husbyområdet kommer vattenleveransen att avbrytas till Koberga samt skolan i Smedby med omkringliggande fastigheter. Vi bryter vattenleveransen kl. 14:00 för att påbörja lagning. Under helgen kommer vattenleveransen periodvis att påverkas då vi måste läcksöka vidare. VI uppmanar därför till att i förväg tappa upp den mängd vatten som fodras för […]

Akut fjärrvärmeläckage i Säter

För att möjliggöra lagning av den akuta fjärrvärmeläckan upphör leveransen av värme och varmvatten från ca 10:15 – 14:30 till följande adresser: Alvägen, Aspvägen samt delar av Videvägen och Bergstäktsvägen.  

Akut strömavbrott i Jälkarbyn-Utah idag ca 08:15 – 11:00

Ett fel under morgonen medför att vi måste genomför ett strömavbrott för reparationsarbete omgående. Område (VMH): Jälkarbyn – Utah. Berörda kunder: 22 st Tid: ca 08:15 – 11:00 Vi vill göra Er uppmärksam på att tiden för avbrottet kan bli kortare än planerat, och elleveransen återkommer till din fastighet så snart arbetet är färdigställt.Vid ev […]

Elnät utför kontroll av huvudsäkringar

Som ett led i att tillse att våra kunder har rätt säkringsstorlek utförs kontinuerligt kontroller hos kunder med onormalt hög förbrukning efter sin säkringsstorlek. I de fall vi upptäcker att verklig huvudsäkring inte stämmer med vårt register utförs en ändring i vårt system.  

Planerat strömavbrott den 15/2 kl. 13:30 – 15:30 i Turbo, Skråköping, Ingvallsbenning, Norn, Hult, Bäckarbo, Dalkarlsbo, Prästhyttan, Färnmyran, Sågfallet, Dräcke och Gränse

Onsdagen den 15 februari mellan kl. 13:30 – 15:30 bryts elleveransen i områdena Turbo, Skråköping, Ingvallsbenning, Norn, Hult, Bäckarbo, Dalkarlsbo, Prästhyttan, Färnmyran, Sågfallet, Dräcke och Gränse med anledning av underhållsarbete och viss reparation. Vattenleveransen kan även komma att påverkas och vi uppmanar till sparsamhet (tappa i förväg upp den mängd vatten som fodras för matlagning samt […]

TILLBAKA