Läcka fjärrvärmekulvert, Säter

En läcka på fjärrvärmekulvert har upptäckts och behöver lagas omgående. Det innebär att kunder längs gatorna Aspvägen, Alvägen, Bergtäktsvägen, Videvägen och Vretvägen kan komma att uppleva driftstörningar i sin fjärrvärmeleverans under dagen.  

Orsaksanalys och åtgärdsplan ang. strömavbrottet den 2 april

Söndagen den 2 april  kl. 04:26 blev delar av centrala Långshyttan drabbade av strömavbrott (Kullerbacken, Munters Backe, Hästveden, Solänget, Snösveden och Solsveden samt ytterområdet Källhagen, Ostbo och Vassbäcken), vilket berörde totalt 361 kunder. Elnäts beredskap påbörjade felsökning och redan kl. 06:52 hade 333 kunder strömmen tillbaka. Felet lokaliserades till vår matning till ytterområdet Ostbo m fl […]

Avbrott på vattenleveransen i Smedby/Husby

Med anledning av flera vattenläckor i Smedby- och Husbyområdet kommer vattenleveransen att avbrytas till Koberga samt skolan i Smedby med omkringliggande fastigheter. Vi bryter vattenleveransen kl. 14:00 för att påbörja lagning. Under helgen kommer vattenleveransen periodvis att påverkas då vi måste läcksöka vidare. VI uppmanar därför till att i förväg tappa upp den mängd vatten som fodras för […]

Akut fjärrvärmeläckage i Säter

För att möjliggöra lagning av den akuta fjärrvärmeläckan upphör leveransen av värme och varmvatten från ca 10:15 – 14:30 till följande adresser: Alvägen, Aspvägen samt delar av Videvägen och Bergstäktsvägen.  

Akut strömavbrott i Jälkarbyn-Utah idag ca 08:15 – 11:00

Ett fel under morgonen medför att vi måste genomför ett strömavbrott för reparationsarbete omgående. Område (VMH): Jälkarbyn – Utah. Berörda kunder: 22 st Tid: ca 08:15 – 11:00 Vi vill göra Er uppmärksam på att tiden för avbrottet kan bli kortare än planerat, och elleveransen återkommer till din fastighet så snart arbetet är färdigställt.Vid ev […]

TILLBAKA