Kvarstående kända elavbrott

Våra tekniker har lyckat åtgärda elavbrotten på de flesta ställen inom Hedemora, dock återstår ett lågspänningsområde i Stigsbo. Reparation pågår – beräknad åtgärdstid ca 3 tim.

Strömavbrott på fler ställen inom Hedemora kommun

På grund av kraftig vind har vi på flera ställen inom kommunen drabbats av nedfallande träd på våra ledningar vilket medfört att flera områden är utan ström. Vi arbetar för fullt med att så snart som möjligt ombesörja så samtliga drabbade återfår ström så snart som möjligt.

Läcka fjärrvärmekulvert, Säter

En läcka på fjärrvärmekulvert har upptäckts och behöver lagas omgående. Det innebär att kunder längs gatorna Aspvägen, Alvägen, Bergtäktsvägen, Videvägen och Vretvägen kan komma att uppleva driftstörningar i sin fjärrvärmeleverans under dagen.  

Orsaksanalys och åtgärdsplan ang. strömavbrottet den 2 april

Söndagen den 2 april  kl. 04:26 blev delar av centrala Långshyttan drabbade av strömavbrott (Kullerbacken, Munters Backe, Hästveden, Solänget, Snösveden och Solsveden samt ytterområdet Källhagen, Ostbo och Vassbäcken), vilket berörde totalt 361 kunder. Elnäts beredskap påbörjade felsökning och redan kl. 06:52 hade 333 kunder strömmen tillbaka. Felet lokaliserades till vår matning till ytterområdet Ostbo m fl […]

TILLBAKA