Prislista elnät 2016

Säkringskunder

De nätpriser som redovisas är de priser som tillämpas av Hedemora Elnät AB.  Debitering av avgiften sker månadsvis efter mätarställning.

Prislistan gäller fr.o m. 2016-01-01

Fast nätavgift, kr/år

Säkring Inkl moms Exkl moms
16 A lgh 997 798
20 A lgh 1 602 1 282
16 A 2 159 1 727
20 A 2 812 2 250
25 A 3 496 2 797
35 A 4 414 3 531
50 A 5 814 4 651
63 A 7 455 5 964
80 A 9 411 7 529
100 A 11 931 9 545
125 A 16 090 12 872
160 A 22 090 17 672
200 A 27 618 22 094
225 A 32 414 25 931
250 A 36 080 28 864
315 A 42 775 34 220
355 A 47 894 38 315
400 A 53 825 43 060
500 A 67 082 53 666
630 A 84 233 67 386

Mätarsäkring 16 A lgh och 20 A lgh tillämpas endast för lägenheter i flerfamiljshus med minst 3 lägenheter och där fastigheten har eget abonnemang.

Rörlig nätavgift, öre / kwh

Säkringstariff Inkl moms Exkl moms
16 A – 630 A 24,90 19,92

Prislista effekt 2016

Prislistan gäller fr.o.m 2016-01-01.

Priser exkl. moms

Nättaxa Högspänning effekt
Fast avgift 19 607 kr/år
Abonnemangs avg. = abonnerad effekt (Ska fastställas före aktuellt år). 155 kr/kW
Högbelastningsavg. 465 kr/kW
Energiavgifter
vh 4,5 öre/kW
övrig tid 4 öre/kW
Nättaxa Lågspänning effekt
Fast avgift 11 634 kr/år
Abonnemangs avg. = abonnerad effekt (Ska fastställas före aktuellt år). 290 kr/kW
Högbelastningsavg. 465 kr/kW
Energiavgifter
vh 7,6 öre/kW
övrig tid 6,1 öre/kW
  • vh= tiden nov-mars, mån-fre 06-22
  • Abonnemangs avg.= abonnerad effekt.
  • Högbelastnings avg.= högsta tim-effekt resp månad under tid gällande vh

Abonnemangsavgift betalas efter abonnerad effekt. Överskrids abonnerad effekt (medelvärdet av de två högsta timeffekterna under skilda månader) debiteras överuttagsavgift med 100 % på den effekt som överstiger abonnerad effekt. Fast avgift och abonnemangsavgift debiteras med 1/12 del av årsavgiften varje månad. Högbelastningsavgift betalas efter högsta timeffekten under månaderna nov-mars, mån-fre kl 06-22 med 1/5 del av avgiften varje månad. Energiavgifter betalas efter uppmätt förbrukning.

Uttag av reaktiv effekt i kVAr räknat medges intill 50 % av den uttagna abonnerade effekten i kW. Uttagen reaktiv effekt bestäms som medelvärdet av de två högsta månadsvärdena under året för uttagen reaktiv timeffekt. Avgift för överuttag med reaktiv effekt är 88 kr/kVAr/år.

TILLBAKA