Varför fjärrvärme?

Vi bedriver idag fjärrvärmeverksamhet i Hedemora, Långshyttan, Säter och Stora Skedvi. Totalt har vi ca 1 100 kunder. Under de senaste åren har vi framförallt byggt ut fjärrvärmenätet till villakunder. Idag har vi ungefär 800 villakunder anslutna.

Fjärrvärme är ett enkelt, tryggt och bekvämt sätt att värma upp bostäder, kontor, butiker, industrier, sjukhus med mera.

Istället för att var och en har sin egen uppvärmning, levereras fjärrvärme från en central anläggning. En anläggning, med avancerad rening och kvalificerad personal, ersätter många små pannor.

Fjärrvärme är en resurssnål och miljövänlig uppvärmningsform. Nästan all fjärrvärme är värme som annars inte skulle ha kommit till nytta som t.ex. spillvärme från industrin, energi ur avfall och rester från skogsavverkning.

Klicka på bilden nedan för att läsa mer

svenskfjarrvarme

Allmänna avtal


Priser Fjärrvärme

De fjärrvärmepriser som redovisas är de priser som tillämpas av Hedemora Energi AB.

Hedemora (inklusive moms)

 Prislistan gäller fr.o m. 2016-01-01 t.o.m. 2016-06-30, därefter gäller vår nya prislista.
Taxa
1 (villa)
2
3
4
Effekt [kW]
0-25
26-350
351-1000
1001-
Fast avgift [kr/år]
0
0
12 730
31 069
Abonn. avgift [kr/kW och år]
0
723
682
663
Energiavgift [öre/kWh]
88,1
47,4
47,4
47,4

Taxa 1 är ”villataxan” som enbart har en rörlig energiavgift. Taxa 2, 3 och 4 har en mindre del fast avgift och en abonnemangsavgift som baseras på en årlig förutbestämd effekt. Denna effekt beräknas med avseende på de två närmast föregående årens energiförbrukning som normalårskorrigeras och divideras med ett kategorital ( 2 200 h för flerbostadshus och 1 800 h för övriga fastigheter).

Prisjämförelse Hedemora

Långshyttan (inklusive moms)

Prislistan gäller fr.o m. 2016-01-01 t.o.m. 2016-06-30, därefter gäller vår nya prislista.

Taxa
1 (villa)
2
3
4
22
23
Effekt [kW]
0-25
26-350
351-1000
1001-
 
Fast avgift [kr/år]
0
0
12 424
30 141
0
13 025
Abonn. avgift [kr/kW och år]
0
673
634
619
740
697
Energiavgift [öre/kWh]
86,6
50,8
50,8
50,8
55,3
55,3

Taxa 1 är ”villataxan” som enbart har en rörlig energiavgift. Taxa 2,3 och 4 har en mindre del fast avgift och en abonnemangsavgift som baseras på en årlig förutbestämd effekt. Denna effekt beräknas med avseende på de två närmast föregående årens energiförbrukning som normalårskorrigeras och divideras med ett kategorital ( 2 200 h för flerbostadshus och 1 800 h för övriga fastigheter).

Prisjämförelse Långshyttan

Säter och Stora Skedvi (inklusive moms)

Prislistan gäller fr.o m. 2016-01-01 t.o.m. 2016-06-30, därefter gäller vår nya prislista.

Taxa [MWh/år]
0-50 (villa)
50-220
220-1100
1100-3300
3300-13200
13200-
Grundavgift [kr/år]
877
1 316
12 485
21 750
250 425
363 100
Kapacitetsavgift [kr/MWh, normalår]
0
357
305
299
223
217
Energiavgift maj-sept [öre/kWh]
91,9
54,8
56,3
56,3
56,3
56,3
Energiavgift övrig tid [öre/kWh]
91,9
54,8
56,3
56,3
56,3
56,3

Kapacitetsavgiften grundas på föregående års förbrukning korrigerad med SMHI:s graddagsberäkningar med normaldagar. Grund- och kapacitetsavgifter debiteras med en tolftedel per månad.

Prisjämförelse Säter och Stora Skedvi

Nya prismodellen (Gäller from 2016-07-01)

Hedemora (inklusive moms)

Taxa Villa Hedemora Företag Hedemora Företag Hedemora Företag Hedemora Företag Hedemora Företag Hedemora
Dygnsmedeleffekt (kW) 0-24 25-49 50-199 200-599 600-
Fast avgift (kr/år) 3825 112 539 4067 35916 95794
Abonn. avgift (kr/kW och år) 1387 1250 1144 1137 1037
Flödesavgift (kr/m3) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Energiavgift december – februari (kr/MWh) 765 514 514 514 514 514
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) 698 416 416 416 416 416
Energiavgift maj- september (kr/MWh) 510 319 319 319 319 319

Långshyttan (inklusive moms)

Taxa Villa Långshyttan Företag Långshyttan Företag Långshyttan Företag Långshyttan Företag Långshyttan Företag Långshyttan
Dygnsmedeleffekt (kW) 0-24 25-49 50-199 200-599 600-
Fast avgift (kr/år) 3825 112 539 4067 35916 95794
Effektavgift (kr/kW och år) 1387 1250 1144 1137 1037
Flödesavgift (kr/m3) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Energiavgift december – februari (kr/MWh) 765 514 514 514 514 514
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) 698 416 416 416 416 416
Energiavgift maj- september (kr/MWh) 510 319 319 319 319 319

Säter och Stora Skedvi (inklusive moms)

Taxa Villa Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi Företag Säter/St Skedvi
Dygnsmedeleffekt (kW) 0-24 25-49 50-199 200-599 600-
Fast avgift (kr/år) 3825 110 528 3987 35212 93915
Effektavgift (kr/kW och år) 1556 1539 1468 1312 1214
Flödesavgift (kr/m3) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Energiavgift december – februari (kr/MWh) 867 514 514 514 514 514
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) 782 416 416 416 416 416
Energiavgift maj- september (kr/MWh) 510 319 319 319 319 319

Övrigt

Kontroll av fjärrvärmemätare 1 700 kr inkl moms


Fjärrkontrollen

Vill du veta hur vår fjärrvärme står sig i konkurrens med andra uppvärmningsformer? Med Fjärrkontrollen får du en rättvis kostnadsjämförelse!

Fjärrkontrollen är utvecklad av Profu för att jämföra kostnad för fjärrvärme, bergvärme och pellets. Fjärrkontrollen tar hänsyn till hela kostnadsbilden för att ge en rättvisande jämförelse. Den ger även möjlighet att ange just de värden som är korrekta för ditt hus, såsom energi- och effektbehov. Alla fjärrvärmepriser i fjärrkontrollen är baserade på den nya fjärrvärmeprismodellen som gäller fr.o.m. 2016-07-01.

Öppna fjärrkontrollen – villa                              Öppna Fjärrkontrollen – företag

fjarrkontrollen


Ny prismodell för fjärrvärme 2016

Den 1 juli 2016 inför vi en ny prismodell som är mer rättvis, speglar våra kostnader bättre och gynnar energibesparingsåtgärder.

Genom att välja fjärrvärme bidrar du redan idag till en resurssnål och miljövänlig uppvärmningsform. Den nya prismodellen ger dig som kund ännu fler möjligheter att effektivisera din energiförbrukning och minska dina uppvärmningskostnader.

För oss på Hedemora Energi är den nya modellen intäktsneutral, vilket innebär att vi kommer ha samma intäkt som idag med den nya modellen under ett år med normala temperaturer.

Påverkan för företagskunder

Den nya prismodellen för företagskunder består av en effektdel, en energidel och en flödesdel.

pajdiagram-paverkan-foretag

Effekt
Effekten baseras på medelvärdet av de två högsta uppmätta dygnsmedeleffekterna hos dig som kund under de senaste två åren (rullande period) och beräknas en gång per år. Denna del speglar din fastighets värmebehov.

Flöde
Flödesdelen baserar på hur många kubikmeter fjärrvärmevatten som passerar din anläggning och speglar din fastighets värmeutnyttjande.

Energi
Energipriset är till skillnad från förut uppdelat på tre olika säsonger; ett vinterpris (dec-feb), ett vår-/höstpris (mar-apr/okt-nov) och ett sommarpris (maj-sep). Denna del speglar din fastighets energianvändning.

Ladda hem vår pdf med fördjupad information för företag

Prisjämförelse företagskund

Hedemora/Långshyttan (inkl. moms)

Årlig förbrukning i MWh Totalkostnad/år Fast avgift/år Effektavgift/år Energiavgift/år Flödesavgift/år
50 MWh 45 203 kr 112 kr 20 805 kr 21 786 kr 2 500 kr
100 MWh 86 611 kr 539 kr 37 500 kr 43 572 kr 5 000 kr
193 MWh 163 361 kr 4 067 kr 64 830 kr 84 094 kr 9 650 kr
500 MWh 417 127 kr 4 067 kr 170 200 kr 217 860 kr 25 000 kr
1000 MWh 857 159 kr 35 916 kr 335 524 kr 435 720 kr 50 000 kr
2000 MWh 1 678 403 kr 35 916 kr 671 048 kr 871 440 kr 100 000 kr

Kostnadspåverkan Säter & Stora Skedvi (inkl. moms)

Årlig förbrukning i MWh Totalkostnad/år Fast avgift/år Effektavgift/år Energiavgift/år Flödesavgift/år
50 MWh 47 743 kr 110 kr 23 347 kr 21 786 kr 2 500 kr
100 MWh 95 272 kr 528 kr 46 172 kr 43 572 kr 5 000 kr
193 MWh 181 434 kr 3 987 kr 83 703 kr 84 094 kr 9 650 kr
500 MWh 464 180 kr 3 987 kr 217 334 kr 217 860 kr 25 000 kr
1000 MWh 907 842 kr 35 212 kr 386 911 kr 435 720 kr 50 000 kr
2000 MWh 1 780 473 kr 35 212 kr 773 822 kr 871 440 kr 100 000 kr

Hur räknar vi ut din totalkostnad i den nya prismodellen?

Energiförbrukning dec-feb (MWh) * Energipris vinter (kr/MWh) + Energiförbrukning mar-apr & okt-nov (MWh) * Energipris vår/höst (kr/MWh) + Energiförbrukning maj-sep (MWh) * Energipris sommar (kr/MWh) + Fast avgift (kr/år) + Din dygnsmedeleffekt (kW) * Effektavgift (kr/kW) + Ditt flödesuttag mellan jan-dec (m3) * flödesavgift (kr/m3) = Totalkostnad (kr/år)


Påverkan för villakunder

Den nya prismodellen för villakunder består av en energidel och en fast avgift.

pajdiagram-paverkan-privat

Fast avgift
Den fasta avgiften är konstant inom alla nät och oberoende av hur mycket värme du förbrukar.

Energi
Energipriset är till skillnad från förut uppdelat på tre olika säsonger; ett vinterpris (dec-feb), ett vår-/höstpris (mar-apr/okt-nov) och ett sommarpris (maj-sep). Denna del speglar din fastighets energianvändning.

Ladda hem vår pdf med fördjupad information för villakunder

Prisjämförelse villakund

Hedemora/Långshyttan (inkl. moms)

Årlig förbrukning i kWh Totalkostnad/år Fast avgift/år   Energiavgift/år
15 000 kWh 14 304 kr 3 825 kr 10 479 kr
20 000 kWh 17 797 kr 3 825 kr 13 972 kr
25 000 kWh 21 290 kr 3 825 kr 17 465 kr
30 000 kWh 24 783 kr 3 825 kr 20 958 kr
35 000 kWh 28 276 kr 3 825 kr 24 451 kr
40 000 kWh 31 769 kr 3 825 kr 27 944 kr

Säter & Stora Skedvi (inkl. moms)

Årlig förbrukning i kWh Totalkostnad/år Fast avgift/år Energiavgift/år 
15 000 kWh 15 453 kr 3 825 kr 11 628 kr
20 000 kWh 19 330 kr 3 825 kr 15 505 kr
25 000 kWh 23 206 kr 3 825 kr 19 381 kr
30 000 kWh 27 082 kr 3 825 kr 23 257 kr
35 000 kWh 30 958 kr 3 825 kr 27 133 kr
40 000 kWh 34 834 kr 3 825 kr 31 009 kr

Hur räknar vi ut din totalkostnad i den nya prismodellen?

Energiförbrukning dec-feb (kWh) * Energipris vinter (öre/kWh) + Energiförbrukning mar-apr & okt-nov (kWh) * Energipris vår/höst (öre/kWh) + Energiförbrukning maj-sep (kWh) * Energipris sommar (öre/kWh) + Fast avgift (kr/år) = Totalkostnad (kr/år)


Frågor och svar

Klicka på respektive fråga för att läsa svaret

Varför har ni tagit fram en ny prismodell? (företag)

Tidigare har vi inte kunnat mäta din effekt, timme för timme, därför har vi räknat fram denna utifrån din årliga energiförbrukning och fastighetstyp. Med nya och moderna mätare har vi nu möjlighet att mäta effekten, timme för timme, hos alla våra kunder. Det innebär att du som kund fortsättningsvis kommer betala för exakt den mängd effekt som din fastighet behöver. För oss på Hedemora Energi är den nya modellen intäktsneutral, vilket innebär att vi kommer ha samma intäkt som idag med den nya modellen under ett år med normala temperaturer.

När införs den nya prismodellen? (företag/villa)

Den nya prismodellen införs den 1 juli 2016.

Vem omfattas av den nya prismodellen? (företag/villa)

Alla privat- och företagskunder i respektive nät.

Varför är det två olika prismodeller för privatpersoner och näringsidkare? (företag/villa)

På Hedemora Energi vill vi att våra produkter ska vara så enkla och lättförståeliga som möjligt. Värmeförbrukningen hos en privatperson är mycket lägre än hos företag och fastighetsägare, därför är inte privatkundens prismodell baserad på uppmätt effekt.

Vad är definitionen för konsument (privatkund) och näringsidkare? (företag/villa)

Enligt de allmänna bestämmelserna i fjärrvärmelagen är definitionen för dessa följande:
Privatkund = Privatperson som använder fjärrvärme för enskilt bruk.
Näringsidkare = Fjärrvärmen används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet. T ex. samfälligheter och bostadsrättsföreningar.
Om du som privatperson äger ett flerbostadshus klassas du som näringsidkare och blir därmed debiterad för din fjärrvärme enligt prismodellen för företag, samt att du får de avtalsvillkor som gäller för näringsidkare.

Varför har jag fått avtalsvillkor för näringsidkare när jag är privatperson? (företag/villa)

Enligt de allmänna bestämmelserna i fjärrvärmelagen är definitionen för dessa följande:

Privatkund = Privatperson som använder fjärrvärme för enskilt bruk.
Näringsidkare = Fjärrvärmen används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet. T ex. samfälligheter och bostadsrättsföreningar.
Om du som privatperson äger ett flerbostadshus klassas du som näringsidkare och blir därmed debiterad för din fjärrvärme enligt prismodellen för företag, samt att du får de avtalsvillkor som gäller för näringsidkare.

Vilka delar ingår i den nya prismodellen för företag? (företag)

Den nya prismodellen består precis som tidigare av en rörlig och fast effektdel och en energidel. Den stora skillnaden är att det nu även tillkommer en flödesdel.

Effektdelen baseras nu på medelvärdet av de två högsta uppmätta dygnsmedeleffekterna (kW) under de senaste två åren hos dig som kund (rullande period) och beräknas en gång per år. Denna del speglar din fastighets värmebehov. Baserat på din dygnsmedeleffekt får du betala en viss avgift som är helt fast (kr/år) och en viss avgift som varierar (kr/kW) utifrån din dygnsmedeleffekt.

Energidelen är till skillnad från förut indelad i tre olika säsonger, med olika priser. Denna del speglar din fastighets energianvändning. Avgiften bestämts genom att multiplicera energipriset för respektive säsong (kr/MWh) med energiförbrukningen för respektive säsong (MWh).

Flödesdelen baserar på ditt flödesuttag och speglar din fastighets värmeutnyttjande. Flödesavgiften beräknas genom att multiplicera flödesuttag (m3) med flödespriset (kr/m3).

prismodell-foretag

Översikt – ny prismodell företagskund.

Vad är effekt? (företag)

Effekt motsvaras av energi per tidsenhet. I den nya modellen är effekten baserad på din verkliga uppmätta dygnsmedeleffekt. Hur stor dygnsmedeleffekt just du har beror exempelvis på vad du har för typ av fastighet, hur bra isolering du har, vilka fönster du använder och vilken inomhustemperatur du har, bland mycket annat. Din dygnsmedeleffekt påverkas också av utomhustemperaturen, kallare vinterdagar har du ett större effektbehov och på sommaren är behovet mycket mindre.

Vad är dygnsmedeleffekt? (företag)

Dygnsmedeleffekten får du om du dividerar din totala energianvändning under ett dygn med 24. Om du exempelvis använder 480 kWh energi under ett dygn blir din dygnsmedeleffekt 20 kW (480 kWh/24 h).

Hur beräknas effekten i den nya prismodellen? (företag)

Effekten baseras på medelvärdet av de två högsta uppmätta dygnsmedeleffekterna (kW) hos dig som kund under de senaste två åren (rullande period) och räknas om varje år. Via ”Mina sidor” kan du se din dygnsmedeleffekt och de två datum som legat till grund för denna.

Beräkning av debiteringseffekt.

På vilket sätt beräknas effekten för nya kunder (de som inte har några mätvärden sedan tidigare)? (företag)

För nya kunder räknas en förväntad dygnsmedeleffekt fram utifrån fastighetens uppskattade årsenergibehov. Efter ett år, vid den årliga effektrevideringen för samtliga kunder, kommer den nya kunden att debiteras utefter uppmätta mätvärden.

Varför ska mina två högsta effekttoppar bestämma min debiteringsgrundande effekt, större delen av året är mitt effektbehov mycket lägre? (företag)

Det är effekten som styr hur mycket energi som behöver produceras vid varje tillfälle. Kapaciteten som är installerad i våra produktionsanläggningar ska räcka till alla våra kunders maximala effektbehov när det är som kallast. Vi har helt enkelt reservat en plats för dig i vår panna och det är dina två högsta effekttoppar som styr hur stor denna plats ärpannkapacitet

Pannkapaciteten måste tillgodose alla kunders effektbehov vid t.ex. -20 °C

Vad innebär flödesdelen i den nya modellen? (företag)

Din fjärrvärmereturtemperatur påverkas av effektiviteten på din värmecentral. Om du har en låg returtemperatur utnyttjar du ditt fjärrvärmevatten på ett effektivt sätt, d.v.s. att du utvinner en större mängd energi ur varje kubikmeter fjärrvärmevatten. Om du har en hög returtemperatur går det åt fler kubikmeter fjärrvärmevatten för att tillgodose ditt energibehov. I den nya modellen är flödesdelen baserad på hur många kubikmeter fjärrvärmevatten du använder. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att se över din anläggning!

Varför har ni infört en flödesavgift? (företag)

Vår fjärrvärmeproduktion påverkas av temperaturen som du skickar tillbaka till oss från din fjärrvärmecentral. En låg returtemperatur bidrar till att produktionen blir effektivare, billigare och bättre för miljön och en hög temperatur motverkar detta. Sådan faktorer speglar vilket pris vi kan erbjuda dig som kund. Mängden vattenflöde (m3) som passerar din anläggning speglar dennes funktionalitet, dvs. hur stor mängd energi du utvinner i varje kubikmeter fjärrvärmevatten. Genom att ha en välfungerande anläggning kan du spara pengar samtidigt som du gör miljön en tjänst. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att se över din anläggning!flodersforbrukning

Exempel på flödesförbrukningen för två kunder.

Vilka delar ingår i den nya prismodellen för privatpersoner? (villa)

Precis som den befintliga prismodellen har den nya modellen en energidel, utöver denna del tillkommer nu också en fast årlig avgift för alla nät.

Energidelen är till skillnad från förut indelad i tre olika säsonger, med olika priser. Denna del speglar din fastighets energianvändning. Avgiften bestämts genom att multiplicera energipriset för respektive säsong (kr/MWh) med energiförbrukningen för respektive säsong (MWh).

Den fasta avgiften (kr/år) är konstant och densamma för alla nät.

prismodell-villa

Översikt – ny prismodell villa.

Varför har ni infört en fast avgift för villakunder? (villa)

Vi på Hedemora Energi har ”reserverat en plats” för dig i vår panna, vilket innebär att en del av pannans kapacitet är tillägnat till dig. För att du alltid ska få en trygg och bekväm värmelösning hemma arbetar vår personal kontinuerligt med drift och underhåll av så väl pannan som fjärrvärmenätet, sådan typer av kostnader är av fast karaktär och oberoende av hur mycket värme du använder som kund.

Varför är inte villataxan helt rörlig? (villa)

Vi på Hedemora Energi har dimensionerat vår panna och våra nät efter dina värmebehov. Vilket innebär att en del av pannan och nätet är ”reserverat” för dig som kund, väljer du att inte utnyttja denna ”plats” till fullo hela året så återstår det fortfarande fasta kostnader hos oss i form av personal, drift och underhåll, inköp av ny utrustning samt avskrivningar. Alla dessa funktioner säkerställer att du som kund får en trygg och bekväm värmlösning hemma.

varjekund

Varje kund har sin plats i pannan och fjärrvärmenätet.

Minskar mina möjligheter att göra energibesparingar nu när villataxan inte är helt rörlig? (villa)

Den nya taxan består av tre olika energipriser, genom att spara energi vintertid (när den också är som dyrast att producera/har mest belastning på miljön) har du som kund större möjlighet än tidigare att vidta energibesparingsåtgärder.

Varför är den fasta avgiften en och samma för alla villakunder? (villa)

Vi på Hedemora Energi har ”reserverar en plats” för dig i vår panna, väljer du att inte utnyttja denna ”plats” till fullo hela året så återstår det fortfarande fasta kostnader hos oss i form av personal, drift och underhåll, inköp av ny utrustning samt avskrivningar. Den ”reserverade platsen” kan likställas med en hyreskostnad, hyr du t.ex. en lägenhet så betalar du hyra även om du åker iväg på semester i fem veckor.

Den fast kostnaden användas också till att bygga ut och underhålla fjärrvärmenätet så att du som kund alltid kan känna dig trygg med din fjärrvärmelösning.

Blir min årskostnad högre nu när ni infört en fast avgift? (villa)

För de flesta kunder som använder fjärrvärmen för att tillgodose hela sitt värme- och tappvattenbehov blir det ingen kostnadsskillnad med den nya prismodellen i jämförelse med den befintliga. Om du som kund endast använder fjärrvärmen kortare perioder (som spets) under vintern finns det en viss möjlighet att ditt fjärrvärmepris ökar något med den nya prismodellen.

Vad är skillnaden mellan rörliga och fast kostnader? (villa)

Rörliga kostnader är sådana kostnader som påverkas av hur mycket värme du använder som kund, t.ex. kostnader för bränsle, transporter, lagerhållning och skatter. På motsvarande sätt finns det kostnader som inte påverkas av hur mycket värme du använder som kund, fast kostnader. Dessa är t.ex. kostnader för personal, drift och underhåll, inköp av ny utrustning och avskrivningar.

Varför har ni tagit fram en ny prismodell? (villa)

Vår nya prismodell syftar till att stärka kopplingen mellan det pris som du får betala som kund och våra produktionskostnader. På sommaren när vi har ett överskott av värme och låg efterfrågan får du betala ett lägre pris för din värme. På liknande sätt får du betala lite mer för din värme vintertid (men mindre än med befintliga modellen) då efterfrågan är hög och vi måste använda dyrare bränslen i vår produktion.

Varför är det tre olika energipriser i den nya prismodellen? (företag/villa)

Vår nya prismodell syftar till att stärka kopplingen mellan det pris som du får betala som kund och våra produktionskostnader. På sommaren när vi har ett överskott av värme och låg efterfrågan får du betala ett lägre pris för din värme. På liknande sätt får du betal lite mer för din värme vintertid (men mindre än med befintliga modellen) då efterfrågan är hög och vi måste använda dyrare bränslen i vår produktion.

sommartid

Sommartid kan sämre bränslen användas, detta ger en lägre produktionskostnad. När det blir kallare måste finare bränslen användas, dessa är lite dyrare.

Kommer Hedemora Energi tjäna mer pengar på den nya prismodellen? (företag/villa)

För oss på Hedemora Energi är den nya modellen intäktsneutral, vilket innebär att vi kommer ha samma intäkt som idag med den nya modellen under ett år med normala temperaturer.

På vilket sätt är fjärrvärmen bra för miljön? (företag/villa)

Våra kraftvärmeverk tar vara på skogsavfall från den lokala trakten som annars inte hade kommit till användning, detta sparar på naturens resurser. Vår nya prismodell gynnar även dig som har en välfungerande fjärrvärmecentral och aktivt jobbar med energi- och effektbesparingsåtgärder. Tillsammans kan vi bidra till en bättre framtid.

Varför vill ni inte att kunder använder fjärrvärme som spetsbränsle? (företag/villa)

Fjärrvärme är en mycket resurseffektiv uppvärmningsform som tar vara på restprodukter som annars inte hade kommit till användning, vilket sparar på jordens resurser. Vår nya prismodell gynnar kunder som använder fjärrvärme året runt. Vi har inget emot att kunder endast använder fjärrvärme som spetsbränsle (t.ex. enbart vid kalla vinterdagar) när kundens huvudsakliga värmekälla inte räcker till. Ur miljösynpunkt är det dock bättre att använda fjärrvärme året runt.

Att producera fjärrvärme är också förknippat med både rörliga och fasta kostnader, alla våra kunder har en ”tilldelad plats i vår panna och i vårt fjärrvärmenät”. Väljer du som kund att endast utnyttja fjärrvärme som spets betalar du en låg rörlig kostnad för detta men den fasta kostnaden speglas fortfarande av hur stort effektbehov du har när det är som kallast.

Jag har en anläggning som jag aldrig trimmat in eller justerat. Hur kommer jag att påverkas av den nya prismodellen? (företag)

Om du aldrig sett över din anläggnings funktionalitet så finns det en risk att den inte fungerar på ett optimalt sätt, vilket t.ex. kan leda till ett högre flöde än nödvändigt. Den nya prismodellen kan i så fall bidra till att ditt fjärrvärmepris kommer öka något i jämförelse med den befintliga modellen. Om du justerar din värmecentral så har du stora möjligheter att minska dina kostnader. Ta kontakt med oss så kan vi hjälpa dig att se över din anläggning!

Vad menas med användarmönster/användarprofil/effekt- och energiuttag? (företag/villa)

Ditt användarmönster beskriver hur du som kund använder din energi, fördelat per månad, över helåret. Ett ”ojämnt” förbrukningsmönster kännetecknas av ett stort effekt- och energibehov kortare tider på året, t.ex. kalla vinterdagar, medan behovet i övrigt är väldigt lågt (dvs. inget tappvarmvattenbehov). Ett ”jämnt” förbrukningsmönster kännetecknas istället av ett jämt effekt- och energibehov under hela året, dvs. både behov av tappvarmvatten och uppvärmning.

 

exempel-jamnforbrukning

Exempel på en kund med ”jämn förbrukning”.

exempel-ojamnforbrukning

Exempel på en kund med ”ojämn förbrukning”.

Varför är den nya prismodellen bra för mig som fastighetsägare? (företag)

I samband med den nya prismodellen kommer du som kund hädanefter betala för ”den del av systemet” som du verkligen använder, då vi mäter ditt verkliga effektuttag. Den nya prismodellen ger dig också fler besparingsmöjligheter då du kan minska ditt uttag av både flöde, effekt och energi. Då vi räknar om din debiteringsgrundande effekt en gång per år så kommer du snabbt kunna se resultatet av dina besparingar på din faktura. Ta gärna del av våra energibesparingstips!

På vilket sätt är den nya prismodellen bättre för miljön? (företag/villa)

Vår nya prismodell uppmuntrar ”rätt” effekt- och energieffektiviseringsåtgärder, dvs. sådan åtgärder som minskar värmebehovet när värmen är som dyras att producera (oftast p.g.a. att vi måste använda dyrare bränslen som i visa fall är sämre för miljön). Då vi räknar om din debiteringsgrundande effekt en gång per år så kommer du snabbt kunna se resultatet av dina besparingar på din faktura samtidigt som du bidrar till en bättre miljö.

Hur kommer den nya prismodellen att påverka mig som kund kostnadsmässigt? (företag)

För oss på Hedemora Energi är den nya modellen intäktsneutral, vilket innebär att vi kommer ha samma intäkt som idag med den nya modellen under ett år med normala temperaturer. Hur just du som kund kommer påverkas beror på vilken energianvändning du har och hur ditt effektuttag ser ut. Om du har ett ojämnt effektuttag, med ett par effekttoppar, kommer du troligen att få en lite högre kostnad med den nya modellen. Om du istället har ett jämt effektuttag så blir din kostnad troligtvis lägre eller oförändrad. Via vår hemsida kan du själv fylla i din årliga energiförbrukning och se hur de olika kostnaderna fördelar sig i den nya modellen.

När får jag som kund information om vilket pris som kommer gälla för mig fr.o.m. 1 juli 2016? (företag/villa)

Du som kund kommer få information hemskickat till dig i januari månad, i denna kan du på ett tydligt sätt se hur just du och dina kostnader kommer påverkas av den nya modellen. Via vår hemsida kan du själv fylla i din årliga energiförbrukning, ditt effektuttag och ditt flödesuttag, för att se hur de olika kostnaderna fördelar sig i den nya modellen.

Varför skiljer sig den genomsnittliga kostnaden per levererad MWh mellan olika kunder? (företag)

Din användning av flöde, effekt och energi är avgörande för dina kostnader. Om du har ett jämt användningsmönster över hela året får du en lägre kostnad och om du istället har ett ojämnt användningsmönster får du en något högre kostnad med den nya prismodellen. Prismodellen är framtagen utifrån kriteriet att den ska gynna de kunder som använder energin på ett jämnt sätt och har låga effektuttag. Dessa förhållanden gör att vi kan planera produktionen bättre och använda de bränslen som är bäst för miljön.

Vilka kunder kommer få störst prisförändring? (företag/villa)

De kunder som idag bara använder fjärrvärmen kortare perioder (som spets) under vintern eller har ett ”ojämnt” användningsmönster kan i vissa fall få en prisökning med den nya prismodellen. Många kunder som aktivt jobbar med besparingar i form av effekt, flöde och energi kan räkna med att få betala ett lägre pris.

Vad grundar ni effektpriset på fr.o.m. 1 juli 2016? (företag)

Medelvärdet av dina två högsta dygnsmedeleffektvärden som inträffat mellan 1 januari 2015 – 30 juni 2016 ligger till grund för din debiteringseffekt.

Varför får jag som privatperson betala ett högre pris än företagskunden? (villa)

För oss uppstår det skalfördelar om en kund har hög energiförbrukning, vilket speglas i effektavgiften. En privatperson som har en ”normal” förbrukning och inte endast använder fjärrvärme som spets får i regel betala lika mycket för sin värme som tidigare med den nya prismodellen.

Vad kan jag som kund göra för att få ett jämt effektuttag? (företag)

Se över följande:

 • Byta fönster – effektiva fönster med rätt energiklass och U-värde minskar din förbrukning av effekt och energi.
 • Bättre på isoleringen – genom att tilläggsisolera t.ex. dörrar, tak, otäta fönster och rör kan du få ner din effekt- och energiförbrukning.
 • Byta ytterdörr – en ytterdörr med lågt U-värde håller värmen bättre inomhus.
 • Reglera fastighetens frånluft – genom att sänka luftflödet ut kan du spara energi.
 • Värmeåtervinning – har din fastighet både till- och frånluft kan du investera i ett värmeåtervinningssystem, med detta kan du minska din energiförbrukning.
 • Byta tätningslister – nya tätningslister minskar dina värmeförluster.
 • Håll koll på din returtemperatur – har du en hög returtemperatur (över 50-60 grader) bör du se över din fjärrvärmecentrals funktionalitet. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!
 • Se över dina termostatventiller – fungerande termostatventiller bidrar till att du inte behöver värma upp ditt hus i onödan, vilket sparar energi.
 • Tappa inte vatten i onödan – använd inte mer vatten än du behöver.
 • Reglera inomhustemperaturen – genom att inte ha onödigt varm kan du minska ditt värmebehov.

Vart kan jag se historisk data över mina effekttoppar? (företag)

Via ”Mina sidor” kommer du som kund kunna se de två datum (och deras respektive dygnsmedeleffekt) som är debiteringsgrundande för dig. Denna information kommer också redovisas på fakturan.

Hur kan jag som kund åtgärda mina effekttoppar när jag inte vet vad de beror på? (företag)

Vi hjälper dig gärna att använda värmen på ett effektivt sätt. En kontrollerad energianvändning innebär både minskade kostnader för dig som kund och mindre belastning på miljön. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss så berättar vi mer om vilka åtgärder just du kan vidta för att minska dina värmekostnader.

Ta gärna del av de åtgärder som presenteras under frågan ”Vilka åtgärder kan jag som kund vidta för att minska mina värmekostnader”.

Vilka åtgärder kan jag som kund vidta för att minska mina värmekostnader? (företag/villa)

Följande exempel beskriver hur du som kund kan minska dina värmekostnader:

 • Byta fönster – effektiva fönster med rätt energiklass och U-värde minskar din förbrukning av effekt och energi.
 • Bättre på isoleringen – genom att tilläggsisolera t.ex. dörrar, tak, otäta fönster och rör kan du få ner din effekt- och energiförbrukning.
 • Byta ytterdörr – en ytterdörr med lågt U-värde håller värmen bättre inomhus.
 • Reglera fastighetens frånluft – genom att sänka luftflödet ut kan du spara energi.
 • Värmeåtervinning – har din fastighet både till- och frånluft kan du investera i ett värmeåtervinningssystem, med detta kan du minska din energiförbrukning.
 • Byta tätningslister – nya tätningslister minskar dina värmeförluster.
 • Håll koll på din returtemperatur – har du en hög returtemperatur (över 50-60 grader) bör du se över din fjärrvärmecentrals funktionalitet. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!
 • Se över dina termostatventiller – fungerande termostatventiller bidrar till att du inte behöver värma upp ditt hus i onödan, vilket sparar energi.
 • Tappa inte vatten i onödan – använd inte mer vatten än du behöver.
 • Reglera inomhustemperaturen – genom att inte ha onödigt varm kan du minska ditt värmebehov.

exempelpaenergiforbrukning-i-bostadshus

Exempel på hur energiförbrukningen kan fördela sig i ett bostadshus.


Energikalkylator

Energikalkylator privat

Räkna ut din fjärrvärmekostnad utifrån vår nya prismodell!

Logga in på mina sidor för att se uppgifterna du behöver för att fylla i vår räknare!

krkr
krkr/MWh
0 kr
* Required

Alla priser visas med moms och är endast uppskattningar.

Energikalkylator företag

Räkna ut din fjärrvärmekostnad utifrån vår nya prismodell!

Logga in på mina sidor för att se uppgifterna du behöver för att fylla i vår räknare!

kW
krm3
krkr
krkr
krkr
krkr
krkr
krkr
krkr
krkr
krkr
krkr
krkr
krkr
krkr
krkr
krkr
krkr
krkr
0 kr
* Required

Alla priser visas med moms och är endast uppskattningar.

Energikalkylator företag avancerad

Räkna ut din fjärrvärmekostnad utifrån vår nya prismodell!

Här fyller du i din dygnsmedeleffekt och flödersmängd själv, istället för att använda schablonvärden.

Logga in på mina sidor för att se uppgifterna du behöver för att fylla i vår räknare!

krkr
krkr
krkr
krkr
krkr
krkr
krkr
krkr
krkr
krkr
krkr
krkr
krkr
krkr
krkr
krkr
krkr
0 kr
* Required

Alla priser visas med moms och är endast uppskattningar.


Energispartips

Via den kommunala energi- och klimatrådgivning kan du som villa- och företagskund få kostnadsfri och opartisk rådgivning om hur du kan minska din energianvändning.

För mer information vänligen besök länkarna nedan. 

För kunder i Hedemora och Långshyttan:

Klicka här

För kunder i Säter och Stora Skedvi:

Klicka här


Fjärrvärmelagen

Lagen innehåller bestämmelser som syftar till att stärka fjärrvärmekundernas ställning och öka insynen i en fjärrvärmeverksamhet. Lagen innebär bland annat en skyldighet för fjärrvärmeföretag att förhandla med en enskild fjärrvärmekund om vissa avtalsvillkor för fjärrvärme. Om parterna inte kan komma överens på egen hand kan de ansöka om medling av en fjärrvärmenämnd. Vidare skall fjärrvärmeföretag lämna uppgifter om drift- och affärsförhållanden i verksamheten.

Vilka omfattas av lagen?
Alla som bedriver fjärrvärmeverksamhet i enlighet med definitionen i den befintliga ellagen och den nya fjärrvärmelagen kommer att omfattas av lagen.

Vilka områden reglerar lagen?
Lagen har dessa huvudområden:

 • Prisinformation
 • Avtal och förhandling
 • Medling om avtalsvillkor
 • Avstängning av fjärrvärme
 • Skadeersättning vid avbrott
 • Förhandlingar om tillträde till rörledningar
 • Kommunala fjärrvärmeföretag
 • Redovisning av fjärrvärmeverksamhet
 • Fjärrvärmenämnd

När trädde lagen i kraft?
Lagen trädde i kraft 2008-07-01.

Finns det en prisprövning i den nya fjärrvärmelagen?
Nej det finns ingen prövning i traditionell mening. Däremot finns det ett krav på förhandling och medling om inte kund och fjärrvärmeföretag är överens.

Vem driver medlingsprocessen?
Staten har inrättat en fjärrvärmenämnd som ansvarar för medlingen. Fjärrvärmenämnden har inte sanktionsrätt utan den fungerar som ett medlande/rådgivande organ mellan fjärrvärmeföretag och kund. Läs mer om medlingsprocessen på Fjärrvärmenämndens hemsida.

Kommer fjärrvärmeföretaget att få rapportera fler uppgifter till myndigheterna i framtiden?
Kraven på transparens var ett av de centrala kraven från kunder och utredare. De såg det som en förutsättning för att marknaden skulle kunna fungera på lång sikt. Det är också regeringens bedömning. Det innebär att fjärrvärmeleverantörerna måste rapportera in mer uppgifter och sannolikt oftare än tidigare. Ett exempel är att man i den nya fjärrvärmelagen är tvungen att rapportera nätspecifika uppgifter som exempelvis bränsleanvändning och ledningslängd.

Hur ska information om priser etc. utformas?
Exakta riktlinjer finns inte. Tydligt är att kunder och allmänhet ska ha enkel tillgång till information om anslutningspriser och priser för fjärrvärme samt information om hur priset sätts. Har man flera kundkategorier ska information om varför de skiljer sig åt finnas, samt givetvis priserna för alla kategorier. Denna information finns på vår hemsida och i våra avtalsvillkor.

Vad gäller för information om prisförändringar/avtalsförändringar?
Avtalsförändringar ska aviseras senast 2 månader innan de träder i kraft. I samband med detta har kunden har rätt till att säga upp avtalet samt att kunden har rätt till förhandling och medling, se allmänna avtal.


Nyanslutningar

Anslutning till fjärrvärme

Att ansluta sig till fjärrvärmenätet har många fördelar både för närboende och fastighetsägaren själv. Bland argumenten finns bättre miljö – lägre utsläpp, kretsloppsanpassat bränslesystem, lägre uppvärmningskostnad jämfört med el och olja, frigör utrymmen i huset.

Till större fastigheter samt till småhus som inte ligger vid befintlig kulvert lämnar vi offert på anslutningskostnad.

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgift för villakund vid förtätning (där kulvert redan finns i gatan) är 67 000 kr ( inkl. moms ).

Lämna din intresseanmälan här.

nyanslutningar


Fel på fjärrvärmen

Fjärrvärme är ett tillförlitligt och säkert sätt att värma huset med. Om fel ändå uppkommer är det oftast den egna anläggningen, d.v.s. värmeväxlaren, som är felaktig.

Värmeleveransen från våra produktionskällor är mycket säker. Om någon panna får en driftstörning går en ny panna in och täcker upp med värme.

Värmeväxlaren är fastighetsägarens egendom. Om det blir fel på denna så är det en VVS-installatör som ska anlitas. Är anläggningen yngre än två år så är det en garantiåtgärd och ni kontaktar oss.


Serviceavtal

Är du villakund och intresserad av serviceavtal? Ett serviceavtal innebär att vi gör ett årligt besök innehållande:

 • Funktionskontroll av reglerutrustning
 • Kontroll av säkerhetsventiler
 • Funtionskontroll av pumpar
 • Kontroll av statiskt tryck i värmesystem
 • Kontroll av packningar
 • Kontroll av termometrar
 • Rengöring av filter
 • Upprättande av serviceprotokoll
 • Kostnad för serviceavtal är 800 kr/år

Om Du har serviceavtal så får Du även hjälp av vår servicepersonal vid eventuella fel på din fjärrvärmeanläggning. Pris för detta enligt nedan:

Ordinarie tid: 400 kr/timme
Under övrig tid: 800 kr/timme (minsta debitering 1 timme)

Reservdelar tillkommer.

Ring Hedemora Energi 0225-34 900 för mer information.


Intresseanmälan

För att kunna bli fjärrvärmekund krävs att din fastighet befinner sig inom ett befintligt fjärrvärmenät. En eventuell anslutning kan endast ske till ett vattenburet värmesystem.

Fjärrvärmen luktar inte, låter inte och är dessutom både miljövänlig och driftsäker! Våra effektiva värmeverk i Hedemora och Säter ser till att du får en säker värmekälla, skonsam mot både människor, djur, vatten och grönska som andas och lever i vår natur!

Intresseanmälan är kostnadsfri och du binder dig inte till något.

Är du kund hos oss idag? *
JaNej


Jag är intresserad av fjärrvärme i *
Ledningsvisning

Hedemora Energi AB finns på ledningskollen.

Klicka på länken nedan för att gå direkt till ledningkollen och ställa din fråga.

ledningskoll

TILLBAKA