Fjärrkontrollen

Vill du veta hur vår fjärrvärme står sig i konkurrens med andra uppvärmningsformer? Med Fjärrkontrollen får du en rättvis kostnadsjämförelse!

Fjärrkontrollen är utvecklad av Profu för att jämföra kostnad för fjärrvärme, bergvärme och pellets. Fjärrkontrollen tar hänsyn till hela kostnadsbilden för att ge en rättvisande jämförelse. Den ger även möjlighet att ange just de värden som är korrekta för ditt hus, såsom energi- och effektbehov. Alla fjärrvärmepriser i fjärrkontrollen är baserade på den nya fjärrvärmeprismodellen som gäller fr.o.m. 2016-07-01.

Öppna fjärrkontrollen – villa                              Öppna Fjärrkontrollen – företag

fjarrkontrollen

TILLBAKA