Planerat strömavbrott i centrala Långshyttan!

Med anledning av underhållsarbete på elnätet bryts elleveransen till stora delar av centrala Långshyttan tisdagen den 29 september mellan kl. 07:00 – 07:15. Vi vill göra dig uppmärksam på att spänningen återkommer så snart arbetet är färdigställt, varför ledningsnätet måste anses som spänningsförande under hela avbrottstiden! Vid eventuella frågor eller funderingar är ni välkomna att […]

Strömavbrott i Långshyttan

Under natten och morgonen den 21/9 drabbades Långshyttan av strömavbrott. Totalt har 530 kunder berörts. Tidpunkter: mellan klockan 01:03 – 01:42 och sedan kl 06:26 – 06:58. Vi är relativt säkra på orsaken – gamla kablar som kan vara vattenskadade, fenomenet kallas för ”Treeing”. Vi kommer att påbörja schaktning för att ersätta dessa snarast.  Berörda områden: Kraftstationen […]

BACK