Skyltning av vattenskyddsområden

Nu är vi igång med skyltning av våra vattenskyddsområden. Under 2019 kommer Hedemoras vattenskyddsområden skyltas. Skyltarnas huvudsyfte är att informera bilister om befintliga vattenskyddsområden samt ge instruktioner om att räddningstjänst bör kontaktas vid olycka. Därmed ökar möjligheterna för snabba åtgärder att vidtas vid en eventuell olycka så att spridningen av utsläpp till vattentäkten kan förhindras. [...]

Vattenläcka i Vikmanshyttan

En vattenledning har brustit vilket medför att vi måste bryta vattenleveransen ca kl. 09:00 och framåt för att åtgärda felet. När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. [...]
BACK