Vattenläcka i Garpenberg

Läcksökning pågår i området. Tillfälliga avstängningar i vattenleveransen kan förekomma. Ring gärna till oss på 0225-34920 om ni upplever förändrat tryck i kranen eller om ni ser vatten komma upp till markytan. Det hjälper oss att snabbare hitta läckan.

Vattenläckan i Långshyttan har lokaliserats

Läckan är i korsningen Sågarvägen/Bergmäns väg. Boende längs Sågarvägen, Bergsmäns väg och Snösvedsvägen kommer vara utan vatten under eftermiddagen på grund av reparation. Dricksvatten kan hämtas vid Brandstationen samt vid pumpstationen på Holmgatan. När vattenleveransen är åter är det viktigt att låta vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen för att få ut luft och missfärgning. Spola […]

Stor vattenläcka i Långshyttan

Läcksökning pågår i området. Tillfälliga avstängningar i vattenleveransen kan förekomma. Ring gärna till oss på 0225-34920 om upplever förändrat tryck i kranen eller om ni ser vatten komma upp till markytan. Det hjälper oss att snabbare hitta läckan.

BACK