Bevattningsförbud

Med anledning av låga vattennivåer i de stora grundvattenmagasinen förbjuds bevattning med kommunalt dricksvatten. Bevattningsförbudet innebär att gräsmattor inte får vattnas och pooler inte får fyllas.

Det är inte heller tillåtet att använda vattenspridare. Om man har egen brunn gäller inte bevattningsförbudet men det kan vara bra att tänka sig för ändå.

Bevattningsförbudet gäller: Smedby, Nordansjö, Stjärnsund, Vikbyn, Intrånget, Garpenberg och Garpenbergs gård.

BACK