Centralisering av de kommunala vatten- och avloppsanläggningarna

Under 2018 påbörjade Hedemora Energi en vägvalsutredning för att kunna planera framtidens kommunala vatten- och avloppsförsörjning i Hedemora kommun.

Utredningens syfte har varit att få underlag till beslut på hur Hedemora Energi ska möta framtida krav på miljö, service till våra kunder och långsiktig god ekonomi.

Fler alternativ har utvärderats i utredningen.

Ett av alternativen i utredningen har varit att behålla och rusta upp befintliga vatten- och avloppsverk. En annat alternativ har varit att lägga ner flertalet vatten- och avloppsverk och lägga överföringsledningar mellan orterna. I utredningen har man utvärderat flera aspekter för de olika alternativen så som miljö, dricksvattenkvalitet, leveranssäkerhet, ekonomi och utbyggnadsområden.

Kommunfullmäktige har beslutat sig för alternativet med centraliseringen av vatten- och avloppsförsörjningen. Beslutet innebär att flertalet vatten- och avloppsverk kommer läggas ner. Orterna kommer kopplas in via pumpstationer och överföringsledningar.

Vad händer nu?

Just nu pågår en omfattande planering för utförandet av beslutet därefter kommer flertalet vidare utredningar starta.

Hedemora Energi kommer allteftersom lägga upp information på hemsidan kring arbetet.

För fler frågor är ni välkomna att kontakta vår kundtjänst på telefon 0225-349 20 eller mail kontakt@hedemoraenergi.se.

BACK