Ett tufft läge med höga priser

Vi märker att många har frågor om nuläget på elmarknaden och hur fortsättningen eventuellt kan bli. Fler än vanligt har det tufft när det gäller att betala sina räkningar, och många tvingas också räkna med ännu högre räkningar under vintermånaderna.

Dagens el-priser styrs av en rad saker. Kriget i Ukraina och de strypta gasleveranserna från Ryssland är en stor påverkan, men likaså påverkar att kärnkraftverk i Europa inte kunnat producera enligt planering och vattenkraftverk på grund av låga vattennivåer inte heller producerat som förväntat.

Regeringen har presenterat en stödmodell som ska användas för att kompensera kunder med höga elpriser. Modellen visar att hushåll i elnätsområde tre kommer att ersättas med 50 öre/kWh. Detta stöd beräknas komma i februari.

Har du svårt att betala dina räkningar nu?

Kontakta vår kundtjänst så ser vi tillsammans över hur vi kan hjälpa.

I första hand erbjuder vi möjligheten att flytta fram fakturan som mest två månader. Behöver du i stället hjälp med en avbetalningsplan uppdelad på längre tid får du hjälp via Svea Ekonomi som är vår leverantör av sådana lösningar.

 

 

BACK