Fjärrvärmenätet dras om i delar av Säter

Under perioden 19 januari – 31 mars 2022 genomför Hedemora Energi omdragning av fjärrvärmenätet i delar av centrala Säter. Arbete kommer utföras i 5 etapper, för att få bästa effektivitet och minimera påverkan för de som bor och verkar på platserna som berörs.
– Det kommer bli en påverkan för boende, verksamheter och trafiken när vi nu behöver leda om delar av fjärrvärmeledningarna i centrala Säter, säger Victoria Fredriksson Avelin som på uppdrag av Hedemora Energi projektleder omdragningen.
– I huvudsak kommer arbetet ske under dagtid, men under vissa delar av projektet kan vi behöva fortsätta arbeta fram emot kl. 18-19.
– Det de boende och verksamheter kommer att uppleva är buller från dieselaggregat som används för att tina marken från tjäle, buller (i form av baston) från borrmaskinen. Förutom borrmaskinen så använder sig projektet av lastmaskin och grävskopa under projekttiden.

Hedemora Energi ska ändra dragningen av fjärrvärmen från centrumsidan till norra sidan av järnvägsrälsen, för att där ansluta till befintligt dragning. Ändringen är nödvändig för de kommande ändringar som rör Säter kommuns stadsplanering, där Trafikverket kommer att förlänga mötesspåret förbi Säter. Hedemora Energis arbete är planerat och förankrat med Säter Kommun och Trafikverket, för att minimera den påverkan projektet kommer att ha.

Läs mer om detaljerna kring arbetet på Säter kommuns egen hemsida: sater.se/nyheter

BACK