Gifterna i popcornpåsen som måste bort! – Artikel

// Hämtat från Debatt i GP – 2016-02-24

// Läs det tidigare inlägget i debatten här – Gifterna i pizzakartongen hamnar tillslut i vårt dricksvatten

Det är gifterna i popcornpåsen som måste bort

Det allra viktigaste är att få bort de högflourerande ämnena i allt från bakplåtspapper till friluftskläder. Gör vi det hamnar dessa svårnedbrytbara ämnen inte heller hos reningsverken, skriver bland andra Anna Linusson, vd Svenskt Vatten.

Två av de fyra personer som ingår i gruppen Ren Åker Ren Mat lyfter i en replik i GP fram nödvändigheten av att fasa ut högfluorerade ämnen, PFAS, från konsumentprodukter. Det är bra, dessa svårnedbrytbara ämnen behöver snarast försvinna från våra konsumentprodukter. Vi vill att alla svenska butiker senast 2018 ska ha tagit bort PFAS från produkterna i sina hyllor.

När dessa ämnen är borta slipper våra kroppar bli direktexponerade för dem i våra hem – från bakplåtspapper, spolglans, micropopcorn, impregneringssprayer och friluftskläder. Och därmed slipper vi hitta PFAS i exempelvis blod och bröstmjölk. Det är ju exponeringen i hemmet av PFAS som är det stora problemet och dessa PFAS är också källan till de betydligt mindre – men ändå oönskade – problemen i reningsverken. Vi hoppas att vi kan vara överens om att det rätta sättet att angripa denna fråga är att avveckla användningen av PFAS i alla konsument produkter.

Allt bättre kretslopp

För att vi ska klara ett långsiktigt hållbart samhälle behöver restprodukterna från de svenska avloppsreningsverken kunna användas på ett ännu bättre sätt än i dag och i större grad än i dag. Det innebär att reningsverken både behöver kunna leverera ett renat och bra vatten tillbaka till sjöar och hav och även leverera tillbaka mull- och näringsämnen, på ett säkert sätt, till åkermarken. Arbetet med att få ett allt bättre kretslopp pågår för fullt och redan i dag gör många av landets avloppsreningsverk detta. På Gryaab ser vi exempelvis en glädjande utveckling där allt fler lantbrukare efterfrågar vårt kvalitetssäkrade gödselmedel.

Det som kommer till ett avloppsreningsverk blir spår och ett fingeravtryck av de ämnen vi har i våra hushåll – reningsverken i sig är ju ytterst miljönyttiga verksamheter. Det är också därför som vi vill fasa ut PFAS från alla konsumentprodukter i dag. Det är endast då som vi kan undvika att lagra svårnedbrytbara föroreningar i mark- och vatten. I ett perspektiv på flera generationer, 100-200-årsperspektivet, skulle vi annars få problem.

Slam utgör ingen risk

Kortsiktigt är detta inget problem. Forskning från Naturvårdsverket slår fast att dagens kretslopp från avloppsreningsverk till åkermark är säkert. Naturvårdsverket publicerade i november 2015 en stor studie som de sammanfattade med följande ord: ”Riskkarakteriseringen för jordekosystem och människor exponerade via intag av grödor visar att halter i jord efter lång tids gödsling med slam inte utgör en risk för jordekosystemet eller människor. Dessa resultat överensstämmer väl med tidigare resultat.”

Från vattentjänstbranschen vill vi bli ännu bättre och få ännu bättre kretslopp av vatten och av mull- och näringsämnen. Först då klarar vi vårt uppdrag även på mycket lång sikt – i tusenårsperspektivet. Därför måste PFAS tas bort från konsumentprodukter redan i dag. Vi har inte tid att vänta.

Anna Linusson

vd Svenskt Vatten

Anders Finnson

miljöexpert Svenskt Vatten

Peter Rundström

styrelseordförande Gryaab

// Hämtat från Dagens Debatt i GP – 2016-02-11

// Läs det tidigare inlägget i debatten här – Gifterna i pizzakartongen hamnar tillslut i vårt dricksvatten

BACK