Hedemora fortsätter snåla med elen

Hedemoraborna har minskat sin elförbrukning med ungefär 20 procent under hösten. Priser och en ökad medvetenhet gällande elen spelar in, tror Hedemora Energis VD Anders Engdahl.

Under oktober minskade elförbrukningen med 18% jämfört med samma period under förra året. I november var summan så hög som 25%.

Ett par fötter vilar mot ett element. En kopp kaffe syns i bakgrunden.
Många har valt att dra på sig ett par extra sockar, istället för att höja värmen under hösten.

– Men i november var det varmare i år än förra året, det spelar förstås in även om det bara förklarar en del av minskningen, säger Anders Engdahl.

Den minskade elförbrukningen har flera vinster. Det ger lägre kostnader för dig som kund, men innebär också en solidaritetshandling gentemot samhället i stort. Genom att använda mindre el hjälper vi varandra i Sverige. Men vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen då elnätet är lägre, avlastar vi också elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera.

Hos Energimyndigheten kan du läsa mer om hur varje kilowattimme räknas.

BACK