Mälby blir anslutet till VA-nätet i början av år 2017

Hedemora Energi AB kommer att ansluta Mälby till allmän VA-anläggning i början av 2017. VA-utbyggnaden baseras på ett politiskt beslut.

För avloppsanslutningen gäller att berörda fastigheter får en egen markförlagd pumpstation placerad i en pumpbrunn inom fastigheten. Samtliga fastighetsägare har fått information under 2016, och har kunnat påverka placeringen av pumpstationen. Fastställd brunnsplacering kommer att märkas ut på plats med en pinne av kommunens mättekniker innan grävarbetet påbörjas.

Upphandling av entreprenör kommer att ske under 2016 och anläggningsarbetet att påbörjas i början av 2017. Upphandling har precis påbörjas och kommer att bli färdig kring årsskiftet. Information kommer fortlöpande att publiceras på hemsidan samt gå ut till berörda fastighetsägare via brev.

 

BACK