Nu spolar vi rent vattenledningar i Hedemora centralort

Under april och maj 2024 spolar vi rent vattenledningar i  centrala Hedemora för att förbättra vattenkvaliteten och förebygga problem med missfärgat vatten i dina ledningar.

Ledningarna spolas rent genom att luft och vatten leds genom ledningssträckorna via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet lossar avlagringar med järn och mangan som finns i ledningarna.

De kunder som berörs av renspolningens etapper kommer att få information i brevlådan i förväg, med information om dag och tid.

Varje kund uppmanas att stänga den kran eller ventil som sitter före vattenmätare och inte spola i några kranar under tiden spolningen av etappen pågår. Detta för att minska risken för att få in luft och missfärgat vatten i fastighetens vattenledning. I flerbostadshus är det fastighetsägaren som stänger kranen/ventilen innan vattenmätaren och samtliga i huset uppmanas hålla kranarna stängda under spolningstiden.

Efter avslutat arbete kan ändå missfärgat vatten finnas i fastighetens vattenledningar. Öppna då kranen närmast inkommande ledning och spola för fullt tills vattnet är klart. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Vissa kunder kan påverkas vid flera tillfällen då spolning kan behöva upprepas. Information om stängning kommer då att skickas ut igen.

Även fastigheter utanför aktuellt spolområde kan få missfärgat vatten i sina vattenledningar. Om det sker så öppna kranen närmast inkommande ledning och spola kallt tills vattnet är klart. Spola inte i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade i fastigheten.

BACK