Ombyggnation av pumpstationer i Långshyttan och Stjärnsund

Avloppspumpstationerna Sandvika i Stjärnsund och Långsbyn 1 i Långshyttan är gamla och slitna och uppfyller inte kraven på god arbetsmiljö. Hedemora Energi kommer därför att bygga om dessa tillsammans med Dala Kommunalteknik samt Grytnäs Gräv.

Ombyggnationen innebär nya pumpstationsbyggnader som bildexempel nedan, nya pumpbrunnar i marken samt ny pumputrustning och elinstallationer.

Bygget kommer att pågå i Stjärnsund v.47-v.48 och i Långshyttan v.48-v.49. Byggtrafiken kommer inte att innebära några större störningar i trafiken.

Vid frågor kontakta VA-ingenjör Sofia Billvik 0225-349 79.

BACK