Planerat strömavbrott i Långshyttan 8 oktober

Lördagen den 8 oktober mellan kl. 08:00 – 16:00 bryts elleveransen och tillika fjärrvärmeleveransen till samtliga fastigheter i Långshyttan med anledning av spänningsomläggning på elnätet. Reservkraft kommer dock att finnas för de mest centrala delarna av tätorten bl.a. avsett för äldreboendet och ICA. Vattenleveransen kan även komma att påverkas och vi uppmanar till sparsamhet (tappa i förväg upp den mängd vatten som fodras för matlagning samt sköljning av toaletten).

Med denna spänningsomläggning kommer Hedemora Energi i framtiden kunna trygga elförsörjningen i Långshyttan, dvs göra det möjligt med alternativa matningsvägar. Vi vill göra Er uppmärksam på att tiden för avbrottet kan bli kortare än planerat, och elleveransen återkommer till din fastighet så snart arbetet är färdigställt.

 Vi ev frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta vår kundtjänst på tel. 0225 – 349 00.

BACK