Renspolning av vattenledningsnätet i Långshyttan

Pollex AB kommer under oktober – november 2019 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Långshyttan på uppdrag av Hedemora Energi. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga problem med missfärgat vatten.

Arbetsmetod

Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Påverkan hos kunder

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

 Obs! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

När och var?

Arbetet beräknas påbörjas i mitten av oktober och pågå till mitten av november 2019.
Luft- och vattenspolningen delas upp i etapper. De kunder som berörs kommer att få information i brevlådan en till tre dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att stänga den kran/ventil som sitter före er vattenmätare den dag ni direkt berörs av spolningen.

Obs! Vissa fastigheter kan behöva få spolat mer än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om stängning vid mer än ett tillfälle.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

För ytterligare information vänligen kontakta Hedemora Energis kundtjänst på telefonnummer 0225-34920

BACK