Röjning av ledningsgator

Till fastighetsägare inom Hedemora Elnät AB´s distributionsområde Långshyttan och Stjärnsund med omkringliggande byar.

Hedemora Elnät AB kommer att röja ledningsgator för hög och lågspänning inom vårt koncessionsområde.

Röjningen planeras att påbörjas under vecka 16, 2022 och färdigställas inom åtta veckor.
Alla träd och sly i ledningsgatan röjs bort, en-buskar sparas om möjligt. För att säkra elleveransen
kan så kallade ”farliga träd” inom ledningsgatan komma att fällas om det bedöms nödvändigt.

I trädgårdar toppas eller kvistas träd och buskar som riskerar att växa upp i ledningarna.
Träd och buskar som avverkas tillhör fastighetsägaren och omhändertas av denne.
Röjningen kommer att utföras av oss anlitad entreprenör. Frågor om röjningen besvaras av
kundtjänst på telefon 0225-349 20.

Med vänlig hälsning
Hedemora Elnät AB

BACK