Skyltning av vattenskyddsområden

Nu är vi igång med skyltning av våra vattenskyddsområden.

Under 2019 kommer Hedemoras vattenskyddsområden skyltas.

Skyltarnas huvudsyfte är att informera bilister om befintliga vattenskyddsområden samt ge instruktioner om att räddningstjänst bör kontaktas vid olycka. Därmed ökar möjligheterna för snabba åtgärder att vidtas vid en eventuell olycka så att spridningen av utsläpp till vattentäkten kan förhindras. Dessutom ska skyltarna ge viktig information till personer som utför arbeten inom vattenskyddsområdet.

BACK