Tillfälligt avbrott i vattenleveransen till Vikmanshyttan

Onsdag 15/5 Tillfälligt avbrott i vattenleveransen till Vikmanshyttan.

Under onsdagen kommer läcksökningen genomföras i Vikmanshyttan. Detta medför att kortare perioder av avbrott i vattenleveransen kan uppkomma under dagen.

När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten!

BACK