Underhåll av ledningsgator

Underhåll av ledningsgator i Långshyttan och Stjärnsund påbörjas V. 41, berörda byar är följande:

Långshyttans byar: Hinshyttan – Laggarbacken  – Svarvarbo – Nordviken – Östansjö – Samuelsdal – Långsbyn – Sandbacka – Ostbo.
Stjärnsunds byar:  Rörshyttan – Västerbyn – Österbyn – Ängsnäs – Kallbäck – Klacklandet – Rönäsudd – Stigsbo

BACK