Avfall är en resurs

Nästan allt vi lägger i soptunnan eller lämnar till återvinning kan återanvändas eller återvinnas antingen som material eller energi. Detta sparar på både plånboken och miljön. Exempelvis kan vårt matavfall komposteras och bli jord, plastförpackningar kan återvinnas och bli till nya och annat avfall kan förbrännas och bli fjärrvärme. För att detta ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att vi sorterar vårt avfall rätt. Läs mer om hur du sorterar ditt avfall i vår sorteringsguide.

Nationell lagstiftning reglerar att det är kommunerna som ansvarar för hantering av hushållsavfall. I Hedemora kommun utförs detta arbete i regi av Hedemora Energi AB i samarbete med anlitade underentreprenörer.

Vill du veta hur vi arbetar med vår Avfallsplan? Här finns mer information;
Läs mer om Hedemora kommuns regelverk för avfallshantering

Hedemora kommun är en del av Dala Avfall. Dala Avfall är en överenskommelse om samarbete inom den kommunala avfallshanteringen och består av länets samtliga 15 kommuner. Syftet är att samverkan ska främja utveckling, kvalitet, kostnadseffektivitet, kundservice och miljöanpassning av den lokala avfallsverksamheten.

Återanvändning

Hedemora Energi och Hedemora kommun samverkar för ökad återanvändning.

På ÅVC Hamre kan man lämna in kläder, möbler, prylar etc för återanvändning genom Nygammalts secondhandbutik.

Allt avfall som lämnas in vid ÅVC kan komma att återanvändas om personalen finner det lämpligt.

BACK