Avgifter Avfall

AVFALLSTAXA FÖR HEDEMORA KOMMUN,
Avgifter fr.o.m. 2022-03-01.

Avgifterna i taxan är inkl. moms

Länk till prislista för verksamhetsavfall hittar du här.

Flerbostadshus, åretrunthämtning

 

Hushållsavfall Priser
Småhus, åretrunthämtning
Grundavgift
            1 061,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning var fjärde vecka
          857,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning var tredje månad
            586,00
kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varannan vecka
            813,00
kr/år
Fritidshus, hämtning 1 maj – 30 september
Grundavgift
            687,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning var fjärde vecka
            537,00
kr/år
140 l komposterbartavfall, hämtning varannan vecka
            443,00
kr/år
Flerbostadshus,åretrunthämtning
Grundavgift per lägenhet
            612,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtat varje vecka
          4 357,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtat varannan vecka
          2 187,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtat var fjärde vecka
            1 092,00
kr/år
660 l brännbart avfall, hämtat varje vecka
        11 341,00
kr/år
660 l brännbart avfall, hämtat varannan vecka
        5 671,00
kr/år
660 l brännbart avfall hämtat var fjärde vecka
        2 839,00
kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varje vecka
          4 080,00
kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varannan vecka
          2 040,00
kr/år
Övrig verksamhet
Grundavgift företag
          1 061,00
kr/år
Grundavgift sommarverksamheter
          1 061,00
kr/år
Brännbart 190L varje vecka
          4 357,00
kr/år
Brännbart 660L varje vecka
          11 341,00
kr/år
Brännbart 660L varannan vecka
          5 671,00
kr/år
Matavfall 140L varje vecka
          4 080,00
kr/år
Matavfall 140L varannan vecka
          2 040,00
kr/år
Gemensamhetsanläggning, hämtning 1 maj – 30 september
Grundavgift per lägenhet eller andel
            612,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning varannan vecka
        957,00
kr/år
660 l brännbart avfall, hämtning varannan vecka
      2 523,00
kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varannan vecka 864,00 kr/år
Tillfälliga verksamheter
Adminastriv avgift 500,00 kr
Brännbart 190L 354,00 kr/tömning
Brännbart 660L 354,00 kr/tömning
Matavfall 140L 354,00 kr/tömning
Övriga avgifter
Extra tömning av kärl
             354,00
kr/gång och kärl
Container 4, 6 eller 8 m3 för brännbart avfall, tömning varje, varannan eller var fjärde vecka eller budning
             429,00
kr/m3 och gång
Tömning av underjordsbehållare
             1 232,00
kr/tömning
Behandlingsavgift brännbart avfall
Ej beslutad
m3
Behandlingsavgift matavfall
Ej beslutad
m3

 

Latrin, behållaren ingår i avgifterna. Latrinkärlen hämtas den första varje månad. Infaller det på en helg, så blir hämtningen på måndagen
Småhus, hämtning 1 gång per månad,   latrinbehållare 30 liter 3 931,00 kr
Fritidshus, hämtning 1 gång per månad under perioden 1 maj – 30 september (6 hämtningar),   latrinbehållare 30 liter
2 035,00
kr
Extra tömning latrin
364,00
kr
Slam
< 3 m3
1 311,00
kr/tömning
3-6 m3
       1 854,00
kr/tömning
6-9 m3 2 418,00 kr/tömning
9-12 m3 2 986,00 kr/tömning
Extra slang vid tömning 16 kr/m
Akuttömning 1000 kr tilläggskostnad
Tungt lock avgift 250 kr
Återfyllnad av vattenfas 600 kr
BDT 505,00 kr/tömning
Bomkörning (väg fram till slambrunn hindrad) Tömningskostnad faktureras

 

Läs mer om slamtömning här.

BACK