Avgifter Avfall

AVFALLSTAXA FÖR HEDEMORA KOMMUN,
Avgifter fr.o.m. 2016-01-01.

Avgifterna i taxan är inkl. moms

Flerbostadshus, åretrunthämtning
Hushållsavfall Priser
Småhus, åretrunthämtning
Grundavgift
            925,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning var fjärde vecka
          726,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning var tredje månad
            496,00
kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varannan vecka
            688 ,00
kr/år
Fritidshus, hämtning 1 maj – 30 september
Grundavgift
            600,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning var fjärde vecka
            455,00
kr/år
140 l komposterbartavfall, hämtning varannan vecka
            375,00
kr/år
Flerbostadshus,åretrunthämtning
Grundavgift per lägenhet
            534,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtat varje vecka
          3 689,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtat varannan vecka
          1 844,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtat var fjärde vecka
            925,00
kr/år
660 l brännbart avfall, hämtat varje vecka
        9 604,00
kr/år
660 l brännbart avfall, hämtat varannan vecka
        4 802,00
kr/år
660 l brännbart avfall hämtat var fjärde vecka
        2 404,00
kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varje vecka
          3 456,00
kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varannan vecka
          1 728,00
kr/år
Övrig verksamhet
Grundavgift
          932,00
kr/år
Gemensamhetsanläggning, hämtning 1 maj – 30 september
Grundavgift per lägenhet eller andel
            534,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning varannan vecka
        810,00
kr/år
660 l brännbart avfall, hämtning varannan vecka
      2 137,00
kr/år
660 l brännbart avfall, hämtning varje vecka
          4 269,00
kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varannan vecka
            732,00
kr/år
Övriga avgifter
Utbyte eller hämtning av kärl
             500,00
kr/gång och kärl
Extra tömning av kärl
             300,00
kr/gång och kärl
Container 4, 6 eller 8 m3 för brännbart avfall, tömning varje, varannan eller var fjärde vecka eller budning
             266,00
kr/m3 och gång

BACK