Avgifter Avfall

AVFALLSTAXA FÖR HEDEMORA KOMMUN,
Avgifter fr.o.m. 2019-01-01.

Avgifterna i taxan är inkl. moms

Flerbostadshus, åretrunthämtning
Hushållsavfall Priser
Småhus, åretrunthämtning
Grundavgift
            962,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning var fjärde vecka
          755,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning var tredje månad
            516,00
kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varannan vecka
            761,00
kr/år
Fritidshus, hämtning 1 maj – 30 september
Grundavgift
            624,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning var fjärde vecka
            473,00
kr/år
140 l komposterbartavfall, hämtning varannan vecka
            390,00
kr/år
Flerbostadshus,åretrunthämtning
Grundavgift per lägenhet
            555,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtat varje vecka
          3 837,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtat varannan vecka
          1 918,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtat var fjärde vecka
            962,00
kr/år
660 l brännbart avfall, hämtat varje vecka
        9 988,00
kr/år
660 l brännbart avfall, hämtat varannan vecka
        4 994,00
kr/år
660 l brännbart avfall hämtat var fjärde vecka
        2 500,00
kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varje vecka
          3 594,00
kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varannan vecka
          1 797,00
kr/år
Övrig verksamhet
Grundavgift
          969,00
kr/år
Gemensamhetsanläggning, hämtning 1 maj – 30 september
Grundavgift per lägenhet eller andel
            555,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning varannan vecka
        842,00
kr/år
660 l brännbart avfall, hämtning varannan vecka
      2 222,00
kr/år
660 l brännbart avfall, hämtning varje vecka
          4 440,00
kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varannan vecka
            761,00
kr/år
Övriga avgifter
Utbyte eller hämtning av kärl
             520,00
kr/gång och kärl
Extra tömning av kärl
             312,00
kr/gång och kärl
Container 4, 6 eller 8 m3 för brännbart avfall, tömning varje, varannan eller var fjärde vecka eller budning
             277,00
kr/m3 och gång

BACK