Avgifter Avfall

AVFALLSTAXA FÖR HEDEMORA KOMMUN,
Avgifter fr.o.m. 2020-01-01.

Avgifterna i taxan är inkl. moms

Länk till prislista för verksamhetsavfall hittar du här.

Flerbostadshus, åretrunthämtning
Hushållsavfall Priser
Småhus, åretrunthämtning
Grundavgift
            1 020,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning var fjärde vecka
          800,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning var tredje månad
            547,00
kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varannan vecka
            807,00
kr/år
Fritidshus, hämtning 1 maj – 30 september
Grundavgift
            661,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning var fjärde vecka
            501,00
kr/år
140 l komposterbartavfall, hämtning varannan vecka
            414,00
kr/år
Flerbostadshus,åretrunthämtning
Grundavgift per lägenhet
            588,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtat varje vecka
          4 067,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtat varannan vecka
          2 033,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtat var fjärde vecka
            1 020,00
kr/år
660 l brännbart avfall, hämtat varje vecka
        10 587,00
kr/år
660 l brännbart avfall, hämtat varannan vecka
        5 294,00
kr/år
660 l brännbart avfall hämtat var fjärde vecka
        2 650,00
kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varje vecka
          3 810,00
kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varannan vecka
          1 905,00
kr/år
Övrig verksamhet
Grundavgift
          1 027,00
kr/år
Gemensamhetsanläggning, hämtning 1 maj – 30 september
Grundavgift per lägenhet eller andel
            588,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning varannan vecka
        893,00
kr/år
660 l brännbart avfall, hämtning varannan vecka
      2 355,00
kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varannan vecka
            807,00
kr/år
Övriga avgifter
Utbyte eller hämtning av kärl
             520,00
kr/gång och kärl
Extra tömning av kärl
             331,00
kr/gång och kärl
Container 4, 6 eller 8 m3 för brännbart avfall, tömning varje, varannan eller var fjärde vecka eller budning
             400,00
kr/m3 och gång
Tömning av underjordsbehållare
             1 150,00
kr/tömning

Latrin, behållaren ingår i avgifterna. Latrinkärlen hämtas den första varje månad. Infaller det på en helg, så blir hämtningen på måndagen
Småhus, hämtning 1 gång per månad,   latrinbehållare 30 liter 3600,00 kr
Fritidshus, hämtning 1 gång per månad under perioden 1 maj – 30 september (6 hämtningar),   latrinbehållare 30 liter
1864,00
kr
Slam
< 3 m3
1 201,00
kr/tömning
3-6 m3
       1 698,00
kr/tömning
6-9 m3 2 214,00 kr/tömning
9-12 m3 2 735,00 kr/tömning
Extra slang vid tömning 9 kr/m
Akuttömning 825 kr tilläggskostnad
BDT 463,00 kr/tömning

 

Läs mer om slamtömning här.

BACK