Avgifter Avfall

AVFALLSTAXA FÖR HEDEMORA KOMMUN,
Avgifter fr.o.m. 2021-01-01.

Avgifterna i taxan är inkl. moms

Länk till prislista för verksamhetsavfall hittar du här.

Flerbostadshus, åretrunthämtning

 

Hushållsavfall Priser
Småhus, åretrunthämtning
Grundavgift
            1 020,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning var fjärde vecka
          824,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning var tredje månad
            563,00
kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varannan vecka
            782,00
kr/år
Fritidshus, hämtning 1 maj – 30 september
Grundavgift
            661,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning var fjärde vecka
            516,00
kr/år
140 l komposterbartavfall, hämtning varannan vecka
            426,00
kr/år
Flerbostadshus,åretrunthämtning
Grundavgift per lägenhet
            588,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtat varje vecka
          4 189,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtat varannan vecka
          2 033,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtat var fjärde vecka
            1 020,00
kr/år
660 l brännbart avfall, hämtat varje vecka
        10 905,00
kr/år
660 l brännbart avfall, hämtat varannan vecka
        5 453,00
kr/år
660 l brännbart avfall hämtat var fjärde vecka
        2 650,00
kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varje vecka
          3 924,00
kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varannan vecka
          1 962,00
kr/år
Övrig verksamhet
Grundavgift företag
          1 027,00
kr/år
Grundavgift sommarverksamheter
          1 027,00
kr/år
Brännbart 190L varje vecka
          4 189,00
kr/år
Brännbart 660L varje vecka
          10 905,00
kr/år
Brännbart 660L varannan vecka
          5 453,00
kr/år
Matavfall 140L varje vecka
          3 924,00
kr/år
Matavfall 140L varannan vecka
          1 962,00
kr/år
Gemensamhetsanläggning, hämtning 1 maj – 30 september
Grundavgift per lägenhet eller andel
            588,00
kr/år
190 l brännbart avfall, hämtning varannan vecka
        920,00
kr/år
660 l brännbart avfall, hämtning varannan vecka
      2 426,00
kr/år
140 l komposterbart avfall, hämtning varannan vecka 782,00 kr/år
Tillfälliga verksamheter
Adminastriv avgift 500,00 kr
Brännbart 190L 431,00 kr/tömning
Brännbart 660L 431,00 kr/tömning
Matavfall 140L 431,00 kr/tömning
Övriga avgifter
Utbyte eller hämtning av kärl
             536,00
kr/gång och kärl
Extra tömning av kärl
             341,00
kr/gång och kärl
Container 4, 6 eller 8 m3 för brännbart avfall, tömning varje, varannan eller var fjärde vecka eller budning
             412,00
kr/m3 och gång
Tömning av underjordsbehållare
             1 185,00
kr/tömning

 

Latrin, behållaren ingår i avgifterna. Latrinkärlen hämtas den första varje månad. Infaller det på en helg, så blir hämtningen på måndagen
Småhus, hämtning 1 gång per månad,   latrinbehållare 30 liter 3 780,00 kr
Fritidshus, hämtning 1 gång per månad under perioden 1 maj – 30 september (6 hämtningar),   latrinbehållare 30 liter
1 957,00
kr
Extra tömning latrin
350,00
kr
Slam
< 3 m3
1 261,00
kr/tömning
3-6 m3
       1 783,00
kr/tömning
6-9 m3 2 325,00 kr/tömning
9-12 m3 2 872,00 kr/tömning
Extra slang vid tömning 15 kr/m
Akuttömning 1000 kr tilläggskostnad
Tungt lock avgift 250 kr
Återfyllnad av vattenfas 600 kr
BDT 463,00 kr/tömning

 

Läs mer om slamtömning här.

BACK