Ur ett miljöperspektiv är det naturligtvis mycket viktigt att farligt avfall lämnas på Återvinningsstationen. För din och personalens säkerhet är det också viktigt att avfallet hanteras korrekt. Är det fråga om ett oidentifierat ämne, exempelvis något som hällts över i något annat än orginalbehållaren? Skriv då gärna en lapp som anger vad det är för produkt så att vår personal kan hantera avfallet på korrekt sätt.

 Är du osäker på vad som är farligt avfall?

1. Titta i vår sorteringsguide

Forfarande osäker?
2. Ta med dig avfallet till ÅVC Hamre så hjälper vår kunniga personal dig på plats

BACK