Ur ett miljöperspektiv är det naturligtvis mycket viktigt att farligt avfall lämnas på Återvinningsstationen. För din och personalens säkerhet är det också viktigt att avfallet hanteras korrekt. Är det fråga om ett oidentifierat ämne, exempelvis något som hällts över i något annat än orginalbehållaren? Skriv då gärna en lapp som anger vad det är för produkt så att vår personal kan hantera avfallet på korrekt sätt.

 Är du osäker på vad som är farligt avfall?

1. Titta i vår sorteringsguide

Forfarande osäker?
2. Ta med dig avfallet till ÅVC Hamre så hjälper vår kunniga personal dig på plats

Nya regler för verksamheter som lämnar farligt avfall
Från den 1/11 2020 måste alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in eller behandlar farligt avfall rapportera detta i Naturvårdsverketsregister.

Bakgrunden till kravet är ett EU-direktiv som syftar till att öka spårbarheten
av farligt avfall.

För dig som är verksamhetskund på ÅVC Hamre innebär förändringarna följande; Önskar du lämna elavfall (vitvaror, lysrör, batterier, ljuskällor eller diverseelektronik) måste du innan besöket hos oss registrera avfallet på elkretsens hemsida: www.el-kretsen.se, välj ”Avlämnarintyg”. Du kommer att få ett avlämnarintyg som du skriver ut och tar med dig till ÅVC Hamre.

Tänk på att det kan krävas anmälan/tillstånd för transport av farligt avfall.
Har du frågor kring det är du välkommen att kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Här kan du ladda hem PDF:en

BACK