Latrin

Prislista
Småhus, hämtning 1 gång per månad,   latrinbehållare 30 liter 3 369 kr/år
Fritidshus, hämtning 1 gång per månad under perioden 1 maj – 30 september (6 hämtningar),   latrinbehållare 30 liter 1 758 kr/år

Latrinbehållaren ingår i avgifterna

BACK