När hämtas mitt avfall

Hämtning av hushållsavfall utförs av Hedemora Energis underleverantör SUEZ Recycling AB. Är det något problem med hämtningen kontaktar du Hedemora Energis kundtjänst på 0225-349 20 eller kundtjanst@hedemoraenergi.se

2019

Flerbostadshus kan ha andra hämtningsdagar beroende på vilka tömningsintervaller fastighetsägaren har valt. Fråga din fastighetsägare eller kontakta kundtjänst på 0225-349 20 eller kundtjanst@hedemoraenergi.se

Betalsäck
Du som har hämtning av ditt hushållsavfall kan även köpa extrasäckar för ditt brännbara avfall. De finns i 4-pack för 240 kr och i 1-pack för 100 kr. Du hämtar säckarna på ÅVC Hamre där personalen registrerar ditt köp. Säcken ställs sedan ut vid sopkärlet i samband med tömning och debitering sker på ordinarie faktura. Det är enbart hushåll som har ordinarie sophämtning som kan köpa extrasäckar.

BACK