Särskilt om farligt avfall

Det är viktigt att vi sorterar allt vårt avfall för att kunna återanvända och återvinna så mycket som möjligt. Det kan hända alla att det blir fel någon gång men just gällande farligt avfall är det viktigt att tänka efter och ta det säkra före det osäkra. Om farligt avfall sorteras fel riskerar det att skada både människor, djur och natur. I vissa fall kan det vara fråga om ämnen som är direkt farliga och exempelvis ger frätskador eller till och med kan vara livshotande. I andra fall kan det handla om ämnen som ger skadliga långtidseffekter på människors hälsa och miljön som exempelvis reproduktionsstörningar och ökad cancerrisk. Farligt avfall som sorteras fel är också en stor risk för våra anställda som arbetar med hanteringen av inlämnat avfall.

Är du osäker på vad som är farligt avfall?
1. Titta i vår sorteringsguide

Forfarande osäker?
2. Ta med dig avfallet till ÅVC Hamre så hjälper vår kunniga personal dig på plats

BACK