Slamtömning

Hedemora Energi AB tömmer enskilda avlopp i Hedemora kommun i samarbete med vår entreprenör Maserfrakt. Har du en brunn, så töms den normalt en gång om året. Är det en sluten tank, kan behovet av tömning vara mycket större om du nyttjar din fastighet ofta.

Beställ extra tömning på telefon 0225 – 349 00.
Extra tömning och spolning utanför kontorstid kan beställas hos Maserfrakts jourbil: 010-264 54 56
OBS! Jouravgift kan tillkomma.

För priser se avgifter avfall.

Vi utför också tömning av din BDT (bad/dusch/tvätt) tank i samband med annan tank- eller brunnstömning på fastigheten. Vid behov kan spolbil beställas – under kontorstid – genom Fagerströms miljö: 010-264 54 56

Tänk på att hålla rent kring brunnen, ta bort växtlighet och märk gärna ut vart brunnen finns med en ”flagga”

BACK