Slamtömning

Hedemora Energi AB tömmer enskilda avlopp i Hedemora kommun i samarbete med vår entreprenör Maserfrakt. Har du en brunn, så töms den normalt en gång om året. Är det en sluten tank, kan behovet av tömning vara mycket större om du nyttjar din fastighet ofta.

Beställ extra tömning på telefon 0225 – 349 20.
Extra tömning utanför kontorstid kan beställas hos Maserfrakts jourbil 070-550 95 79
OBS! Jouravgift kan tillkomma.

 

För priser se avgifter avfall.

Vi utför också tömning av din BDT (bad/dusch/tvätt) tank i samband med annan tank- eller brunnstömning på fastigheten. Vi har ingen spolbil, så har du stopp i ditt avlopp, måste du kontakta en entreprenör som har en spolbil.

Tänk på att hålla rent kring brunnen, ta bort växtlighet och märk gärna ut vart brunnen finns med en ”flagga”

BACK