Barn samlar flaskor och andra saker i en låda.

Om vi sorterar det vi inte längre kan eller vill använda kan nästan allt återvinnas. Men, om allt slängs i samma påse blir det faktiskt bara sopor av alltihop.

Så mycket som 80 procent av det avfall som läggs i soptunnorna i Hedemora kommun är felsorterat. Det vill vi ändra på, och vi erbjuder en rad funktioner för att ta emot ditt avfall så att det i första hand kan återanvändas och i andra hand återvinnas.

NyGammalt tar emot kläder, prylar, textilier och ger dem nytt liv hos någon annan. Det går bra att lämna på återvinningscentralen, ÅVC Hamre, alternativt i butiken på kraftgatan. Även byggmaterial tas emot på ÅVC Hamre.

Ditt matavfall blir biogas, och förpackningar återvinns. El-avfall, grovavfall och farligt avfall tas om hand på särskilda sätt.

Tre barn blåser frön från överblommade maskrosor. Solen skiner.

Sortera rätt med hjälp av vår guide.

Ta gärna hjälp av vår broschyr angående sortering här!

 

BACK