Strömavbrott i Stjärnsund 14/7-15/7 mellan kl. 23:00 – 05:00

Med anledning av ett större underhållsarbete på ett ställverk behöver vi bryta strömmen under natten mellan torsdagen den 14/7 till tidig fredagsmorgon den 15/7. Berörda områden: Stjärnsund (Bergsveden, Bro, Havstjärn, Hällsjön, Hälsingsbo, Kallbäck, Klacklandet, Långsåsen, Nygårds, Rönäsudd, Rörshyttan, Sandvika, Silvbergs udde, Stigsbo, Storgörs, Sågen, Undvikshage, Västerbyn, Ängsnäs och Österbyn.

Akut avbrott på vattenleveransen till Intrånget

En serviceledning har blivit avgrävd och arbete pågår med att åtgärda felet. Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande: Samtliga kranar i fastigheten skall vara stängda. Använd inte tvätt- eller diskmaskin. Spola inte i toaletten, skölj med vatten. När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter […]

Avbrott på vattenleveransen till Västerbyvägen

På grund av pågående spolning påverkas vattenleveransen till Västerbyvägen. Det beror på att vatten går åt för spolningen samt att vattnet tillfälligt matas annan väg och trycket då inte är tillräckligt för att nå området. Arbetet kommer pågå fram till 18:00 därefter kommer vattenleveransen vara åter. Vi ber om ursäkt för det oplanerade avbrottet.

Driftomläggning av elnätet 27/5 kl. 09:00 – 09:30

Berörda områden är Hansbyn, Hanåker, Lundbo, Skinnarbacksvägen, Starbäcksbo, Svinö, Svinöhed, Vikarbyn och Asien. Med anledning av ombyggnation av vår fördelningsstation P8 i Dala-Husby, genomförs en driftomläggning av elnätet. Detta medför ett kort avbrott i elleveransen på cirka 1 minut. 3 mindre verkstadsföretag är informerade om detta. Totalt berörs 178 kunder.

Risk för tryckfall och missfärgat vatten

I samband med den pågående spolningen i Hedemora tätort (läser mer här) finns en risk för tryckförluster i vattenledningsnätet även utanför det aktuella spolområdet under de kommande veckorna. Trycket kommer återställas efter arbetet avslutas för dagen. Arbetet sker både dag- och nattetid. Även risk för missfärgat vatten utanför spolområdet kan förekomma. Om det händer så […]

Planerat avbrott på vattenleveransen i delar av Hedemora tätort måndag 9 maj

Natten till måndag 9/5 kommer vattnet stängas av mellan 02:00 – 09:00. Avbrottet beror på underhållsarbete på vattenledningsnätet inför kommande underhållsspolning på vattenledningsnätet. Tappa i förväg upp den mängd vatten som fodras för matlagning samt sköljning av toaletten. Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande: Samtliga kranar i fastigheten skall vara stängda. Använd inte […]

Akut avbrott på vattenleveransen i centrala Hedemora – arbete pågår.

Arbetet planeras vara åtgärdat idag ca 14:00. När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten! Vi ev frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta […]

BACK