Störningar på elnätet, Sundfiske mfl.

Vi har haft korta strömavbrott, sk återinkopplingar, på delar av vårt nät i Dala-Husby senaste veckan. Avbrottslängden är ca 10 sekunder varje tillfälle och inget kvarstående fel. Första felet inträffade 29 juli kl. 16:49, därefter 31 juli kl. 13:46 och senast 1 augusti kl. 14:23. Vi har felsökt men ännu inte hittat något som kan [...]

Eftersläpning i komposttömning i trakt 5

Vi ligger efter i insamlingen avseende avseende kompost i Trakt 5 (Långshyttan, Samuelsdal, Bergsveden, Långsbyn, Hinshyttan, Nordviken, Östansjö och Ängelsfors. Om möjligt, lämna kärlen framme. Mina sidor ligger tillfälligt nere, beräknas vara åtgärdat under måndag.

Strömavbrott i Stjärnsund 14/7-15/7 mellan kl. 23:00 – 05:00

Med anledning av ett större underhållsarbete på ett ställverk behöver vi bryta strömmen under natten mellan torsdagen den 14/7 till tidig fredagsmorgon den 15/7. Berörda områden: Stjärnsund (Bergsveden, Bro, Havstjärn, Hällsjön, Hälsingsbo, Kallbäck, Klacklandet, Långsåsen, Nygårds, Rönäsudd, Rörshyttan, Sandvika, Silvbergs udde, Stigsbo, Storgörs, Sågen, Undvikshage, Västerbyn, Ängsnäs och Österbyn.

Akut avbrott på vattenleveransen till Intrånget

En serviceledning har blivit avgrävd och arbete pågår med att åtgärda felet. Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande: Samtliga kranar i fastigheten skall vara stängda. Använd inte tvätt- eller diskmaskin. Spola inte i toaletten, skölj med vatten. När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter […]

Avbrott på vattenleveransen till Västerbyvägen

På grund av pågående spolning påverkas vattenleveransen till Västerbyvägen. Det beror på att vatten går åt för spolningen samt att vattnet tillfälligt matas annan väg och trycket då inte är tillräckligt för att nå området. Arbetet kommer pågå fram till 18:00 därefter kommer vattenleveransen vara åter. Vi ber om ursäkt för det oplanerade avbrottet.

Driftomläggning av elnätet 27/5 kl. 09:00 – 09:30

Berörda områden är Hansbyn, Hanåker, Lundbo, Skinnarbacksvägen, Starbäcksbo, Svinö, Svinöhed, Vikarbyn och Asien. Med anledning av ombyggnation av vår fördelningsstation P8 i Dala-Husby, genomförs en driftomläggning av elnätet. Detta medför ett kort avbrott i elleveransen på cirka 1 minut. 3 mindre verkstadsföretag är informerade om detta. Totalt berörs 178 kunder.

BACK