Planerat arbete berör våra vattenkunder längs delar av Landsgatan

Måndag den 13 juni mellan kl. 08:00–16:00 berörs en del av våra kunder längs Landsgatan – i området från Rusbogatan fram till Hedstigen – av ett avbrott på sin vattenleverans. Avbrottet beror på underhållsarbete i vattenledningsnätet. Berörda kunder har aviserats. Tappa i förväg upp den mängd vatten som fodras för matlagning samt sköljning av toaletten. Under avbrottstiden ber vi […]

Akut avbrott på vattenleveransen till Tvikstavägen

Reparation beräknas ta hela dagen idag. Vattenavstängning – på grund av reparationen – berör våra kunder längs Tvikstavägen. Delsträckan från Kraftgatan till Åkervägen. Dricksvatten kan hämtas på tappställe vid Ivarshyttevägen 2 (blå plåtskjulet). När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten och luft finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och […]

Planerat arbete berör våra vattenkunder i Grådö och Vargbo.

Tisdag den 26 april mellan kl. 09:00–14:00 berörs våra kunder i Grådö och Vargbo av ett avbrott på sin vattenleverans. Avbrottet beror på underhållsarbete i dricksvattenanläggningen. Berörda kunder har aviserats per post. Tappa i förväg upp den mängd vatten som fodras för matlagning samt sköljning av toaletten. Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande: Samtliga kranar i fastigheten […]

Långhagen utan vatten – åtgärdat

En större vattenläcka måste lagas. Området Långhagen blir utan vatten. Oklart hur lång tid arbetet tar. Vatten finns att hämta på vår vattenstation invid fjärrvärmeanläggningen på Ivarshyttevägen 2 När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter […]

Strömavbrott – åtgärdat, vattenleverans åter

Strömavbrottet berörde byarna Rörshyttan – Kallbäck – Stjärnsund – Klacklandet – Rönäsudd – Stigsbo. Den kommunala vattenleveransen påverkades också. Reservkraft löste vattenleveransen under morgonen. Nätet är tillbaka till normaldrift och samtliga drabbade kunder har återfått strömmen.

Underhållsarbete kring Långhagen påverkar våra vattenkunder

Ett underhållsarbete på vattenledningsnätet i området Långhagen kommer påbörjas kl 22 ikväll och beräknas pågå till kl 03 imorgon bitti. Avbrott på vattenleveransen kan förekomma. När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen […]

Underhållsarbete på vattennätet längs Tvikstavägen

Avbrott på vattenleveransen kan förekomma. När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten! Vid ev frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta vår kundtjänst […]

BACK