Svars och handläggningstider

På grund av hög arbetsbelastning och semestertider så har vi tyvärr längre svars och handläggningstider än normalt men vi återkopplar så fort vi kan och i den ordning ärendena inkommer. Handläggningstidens längd beror på ärendets art, komplexitet och yttre faktorer som vi ej kan påverka. Vi tackar för er förståelse och önskar er alla en […]

Avbrott på vattenleveransen Norrhyttan och Dalsveden

Torsdag den 12 maj mellan kl. 07:30–14:00 kommer vattnet till Norrhyttan och Dalsveden vara avstängt. Avbrottet beror på åtgärd av vattenläcka. Tappa i förväg upp den mängd vatten som fodras för matlagning samt sköljning av toaletten. Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande: Samtliga kranar i fastigheten skall vara stängda. Använd inte tvätt- eller […]

Renspolning av vattenledningsnätet i Hedemora

Pollex AB kommer på uppdrag av Hedemora Energi under maj -juni 2022 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i delar av Hedemora tätort. Syftet med spolningen är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga problem med missfärgat vatten. Metod För att spola rent ledningarna kommer luft och vatten att ledas genom ledningssträckorna via brand- eller spolposter. Det luftblandade […]

Kurbit AB – Dalarnas nya bolag för digitala kommunikationslösningar

För att skapa mervärde, kostnadseffektivitet och stordriftsfördelar har fem av Dalarnas Stadsnät gått samman. Resultatet är det nya samverkansbolaget Kurbit – Dalarnas nu största kommunikationsoperatör. De lokala stadsnäten äger fortfarande sina respektive fibernät (det passiva nätet) men har överlåtit det aktiva nätet till Kurbit. Det är Kurbit som, i rollen som kommunikationsoperatör, aktiverar och löpande […]

Risk för tryckfall och missfärgat vatten

I samband med den pågående spolningen i Hedemora tätort (läser mer här) finns en risk för tryckförluster i vattenledningsnätet även utanför det aktuella spolområdet under de kommande veckorna. Trycket kommer återställas efter arbetet avslutas för dagen. Arbetet sker både dag- och nattetid. Även risk för missfärgat vatten utanför spolområdet kan förekomma. Om det händer så […]

Drift och underhållsarbete på fjärrvärmenätet

Med anledning av drift- och underhållsarbete på fjärrvärmenätet tisdagen den 17/5 kl. 14:00 – onsdag 18/5 kl. 06:00 kan en temperatursänkning bli märkbar på både värme och varmvatten i er fastighet. Påverkar delar av Säter. Vid ev. frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta vår kundtjänst på tel. 0225-349 20. Med vänlig hälsningHedemora Energi […]

Planerat arbete berör våra vattenkunder i Grådö och Vargbo.

Tisdag den 26 april mellan kl. 09:00–14:00 berörs våra kunder i Grådö och Vargbo av ett avbrott på sin vattenleverans. Avbrottet beror på underhållsarbete i dricksvattenanläggningen. Berörda kunder har aviserats per post. Tappa i förväg upp den mängd vatten som fodras för matlagning samt sköljning av toaletten. Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande: Samtliga kranar i fastigheten […]

BACK