COVID -19 Vårt kontor stänger för besökare

I syfte att säkerställa fortsatt drift av alla våra samhällsviktiga verksamheter under denna pandemi har vi vidtagit en rad åtgärder. Nedan följer viktig information för dig som besöker oss eller måste få besök av oss. Besök hos oss Besök oss inte! Vi har stängt vår entré på huvudkontoret tillsvidare. Vill ni nå oss ringer ni […]

COVID-19 Hedemora Energi AB

Vi vill informera er att vi på Hedemora Energi AB, i likhet med många andra företag, gjort flera restriktioner och säkerhetsåtgärder för att säkerställa hälsan och säkerheten hos våra medarbetare och även kundpåverkan. Coronaviruset sprider sig snabbt och för att säkerställa hälsan och säkerheten för våra anställda, partners, kunder, leverantörer och andra intressenter har vi [...]

COVID-19 Läget i Dalarna

Antal patienter som på grund av covid-19 får intensivvård: 0. Antalet konstaterade fall av covid-19: 6. Samtliga har smittats utomlands och mår under omständigheterna bra. Region Dalarna bedriver normal sjukvård. Det är stort tryck på vården i Dalarna just nu. Många ringer till 1177 och till våra vårdcentraler samt besöker akutmottagningarna. För att avlasta vården kan du besöka 1177.se [...]

COVID-19 Höjd risknivå

Folkhälsomyndigheten höjer risknivån till den högsta - mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Riskbedömningen är gjorde utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget [...]
BACK