Risk för avbrott för dricksvatten

Under vecka 49 finns det risk för korta avbrott på dricksvattenleveransen i Hedemora tätort samt Hamre Bergbacken. Detta på grund av arbeten med distributionsanläggningar. Vi rekommenderar dig att ha vatten upptappat på dunkar eller flaskor utifall att det skulle bli avbrott. Tappa upp vatten i rena dunkar eller flaskor Förvara dunkarna eller flaskorna med vatten […]

Underhåll elnät 29 och 30 november

Den 29 november mellan kl 9 och 12 kommer ett antal fastigheter i Västerby vara utan el. Den tidigare avgrävda högspänningskabeln i Västerby är nu lagad och driften ska nu kopplas tillbaka. Ett antal fastigheter i närheten av sjön Viggen berörs.   Den 30 november genomförs ett planerat underhåll , och ett byte av nätstation. […]

Underhåll vattenledning och elavbrott

Under måndagen den 28 november genomför vi ett planerat underhåll vid en av våra nätstationer. Det innebär att Dikesvägen, Smedbyvägen samt Vattenverket Smedby påverkas mellan som mest klockan 8 och 14. Under underhållstiden, som längst mellan 8 och 14, kommer strömmen att vara borta, men vi arbetar för att tiden utan ström ska bli så […]

Avbrott vattenledningsnätet fredag förmiddag

Fredag den 18 november mellan kl 8 och 10 underhåller vi vattenledningsnätet. Det innebär att Munkbohemmet samt ett trettiotal fastigheter i närheten inte har vatten under avbrottstiden. Du som är berörd har också fått information hem och vi rekommenderar dig att i förväg tappa upp den mängd vatten du kommer behöva under tiden avbrottet pågår. […]

Avstängt vatten i Västerby 8 november

Den 8 november mellan klockan10 och 12 genomför vi underhållsarbete i Västerby. Det innebär att vi stänger av vattnet i området . Du som är berörd har också fått information hem och vi rekommenderar dig att i förväg tappa upp den mängd vatten du kommer behöva under tiden avbrottet pågår. Under avbrottstiden ber vi dig att […]

Klorerat dricksvatten i Intrånget

Hedemora Energi kommer att klorera det kommunala dricksvattnet i Intrånget under en period på grund av förhöjda bakteriehalter i ledningsnätet. Dricksvattnet är fullt drickbart under kloreringsperioden. Ibland behöver dricksvatten kloreras för att renas. Detta för att säkerställa att det följer Livsmedelsverkets högt ställda kvalitetskriterier. Hedemora Energi testar ständigt vårt kommunala dricksvatten för att säkerställa en […]

Normala värden i Garpenbergs gård

Tidigare under hösten konstaterades tillfälligt något förhöjda flouridhalter i dricksvattnet i Garpenbergs gård. Felet uppstod på grund av fel i ett reningssteg i vattenverket som levererar dricksvatten i Garpenbergs gård. Hedemora Energi vill förtydliga att felet åtgärdades omedelbart och värdena är nu normala igen.

BACK