Strömavbrott i Stjärnsund 14/7-15/7 mellan kl. 23:00 – 05:00

Med anledning av ett större underhållsarbete på ett ställverk behöver vi bryta strömmen under natten mellan torsdagen den 14/7 till tidig fredagsmorgon den 15/7. Berörda områden: Stjärnsund (Bergsveden, Bro, Havstjärn, Hällsjön, Hälsingsbo, Kallbäck, Klacklandet, Långsåsen, Nygårds, Rönäsudd, Rörshyttan, Sandvika, Silvbergs udde, Stigsbo, Storgörs, Sågen, Undvikshage, Västerbyn, Ängsnäs och Österbyn.

Strömavbrott 15:e juni

Imorgon onsdag 15 juni genomförs ett aviserat strömavbrott i Dala-Husby. 151 kunder berörs av detta, de har aviserats per post som skickades den 8 juni. Postens förändrade arbetssätt vad gäller utdelningsdagar gör att aviseringarna försenas, tyvärr. Områden: Sundfiske – Starbäcksbo – Svinö – Svinöhed – Hanåker – Vikarbyn – Hansbyn – Asien 15 juni, Avbrottstid: […]

Planerat arbete berör våra vattenkunder längs delar av Landsgatan

Måndag den 13 juni mellan kl. 08:00–16:00 berörs en del av våra kunder längs Landsgatan – i området från Rusbogatan fram till Hedstigen – av ett avbrott på sin vattenleverans. Avbrottet beror på underhållsarbete i vattenledningsnätet. Berörda kunder har aviserats. Tappa i förväg upp den mängd vatten som fodras för matlagning samt sköljning av toaletten. Under avbrottstiden ber vi […]

Akut avbrott på vattenleveransen till Tvikstavägen

Reparation beräknas ta hela dagen idag. Vattenavstängning – på grund av reparationen – berör våra kunder längs Tvikstavägen. Delsträckan från Kraftgatan till Åkervägen. Dricksvatten kan hämtas på tappställe vid Ivarshyttevägen 2 (blå plåtskjulet). När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten och luft finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och […]

Akut avbrott på vattenleveransen till Intrånget

En serviceledning har blivit avgrävd och arbete pågår med att åtgärda felet. Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande: Samtliga kranar i fastigheten skall vara stängda. Använd inte tvätt- eller diskmaskin. Spola inte i toaletten, skölj med vatten. När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter […]

Avbrott på vattenleveransen till Västerbyvägen

På grund av pågående spolning påverkas vattenleveransen till Västerbyvägen. Det beror på att vatten går åt för spolningen samt att vattnet tillfälligt matas annan väg och trycket då inte är tillräckligt för att nå området. Arbetet kommer pågå fram till 18:00 därefter kommer vattenleveransen vara åter. Vi ber om ursäkt för det oplanerade avbrottet.

Driftomläggning av elnätet 27/5 kl. 09:00 – 09:30

Berörda områden är Hansbyn, Hanåker, Lundbo, Skinnarbacksvägen, Starbäcksbo, Svinö, Svinöhed, Vikarbyn och Asien. Med anledning av ombyggnation av vår fördelningsstation P8 i Dala-Husby, genomförs en driftomläggning av elnätet. Detta medför ett kort avbrott i elleveransen på cirka 1 minut. 3 mindre verkstadsföretag är informerade om detta. Totalt berörs 178 kunder.

BACK