Elpriskompensation uppdatering

Du som är berättigad till elpriskompensation avseende mars 2022 kommer inom kort erhålla ett A4-vykort hem i brevlådan med information om hur utbetalningen går till. Utbetalningarna kommer att ske den 12 september 2022. Kompensationen, som gäller för mars 2022 baseras på hur stor elanvändning ditt hushåll hade under mars månad. Du behöver inte anmäla dig [...]

Elpriskompensation

Uppdatering: Nu är elpriskompensationen för december 2021, januari och februari 2022 utbetald till de kunder som är berättigade till stödet. Den förlängda elpriskompensationen som avser mars 2022, kommer preliminärt att utbetalas i september 2022. Vi kommer även denna gång använda Swedbanks utbetalningstjänst SUS för utbetalning av stödet, så om du inte redan har anmält ditt […]

BACK