COVID-19 Hedemora Energi AB

Vi vill informera er att vi på Hedemora Energi AB, i likhet med många andra företag, gjort flera restriktioner och säkerhetsåtgärder för att säkerställa hälsan och säkerheten hos våra medarbetare och även kundpåverkan.

Coronaviruset sprider sig snabbt och för att säkerställa hälsan och säkerheten för våra anställda, partners, kunder, leverantörer och andra intressenter har vi vidtagit flera åtgärder för att minska spridningen av viruset och för att mildra komplikationer och störningar.

Vi har gått ut med en rekommendation till medarbetare med uppmaning att arbeta på distans från sina hem för dem som har möjlighet.
Tack vare tekniken kan vi också flytta vissa uppgifter från ett kontor till ett annat eller från en anställd till en annan om situationen kräver detta.

Vi övervakar också tillgången på reservdelar noggrant inom ramen för ökade beredskap.
Om situationen uppstår där ett stort antal av våra anställda blir sjuka, är vår prioritering att upprätthålla driften av våra affärsområden.
Vi har redan rutiner och processer på plats för att hantera en rad oväntade händelser, och vi har rutiner som täcker 24 timmar per dag, varje dag på året.

Vi använder redan digitala mötestjänster i stor utsträckning – inget resande sker om det inte är nödvändigt.
Vi har beslutat att anställda som har rest måste arbeta hemifrån i 48 timmar efter hemkomst, finns ingen symtom efter 48 timmar är anställda välkomna till arbetet – allt i syfte att minimera smittspridning.
Vi har också ökat våra hygienåtgärder.

Ta hand om varandra!

BACK