COVID-19 Höjd risknivå

Folkhälsomyndigheten höjer risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige.

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Riskbedömningen är gjorde utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu.

Av denna anledning väljer vi att avgränsa kunder och entreprenörer till telefon- och mailkontakt.

Tel: 0225 – 349 20
Mail: förnamn.efternamn@hedemoraenergi.se
eller: kontakt@hedemoraenergi.se

BACK