Akut vattenläcka i Smedby med omnejd – vi bryter vattenleveransen från ca 15:00

En akut vattenläcka har upptäckts i Smedby vilket medför att vi måste bryta vattenleveransen till fastigheter i Smedby med omnejd för att kunna laga läckan och återställa vattenleveransen.

Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande:

  • Samtliga kranar i fastigheten skall vara stängda.
  • Använd inte tvätt- eller diskmaskin.
  • Spola inte i toaletten, skölj med vatten.

När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten!

OBS!  Fastighetsägare som ej är anslutna till det kommunala vattenledningsnätet, dvs. har egen brunn, berörs ej.

BACK