ÅTGÄRDAD VATTENLÄCKA I VIKMANSHYTTAN

Läckan är åtgärdad och vattenleveransen är tillbaka hos våra kunder i Vikmanshyttan

Tänk på att missfärgat vatten kan finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten!

BACK