Avbrott vattenleverans i Dala-Husby måndag den 11/3

Måndag den 11/3 sker omkoppling av vattenledningar i Dala-Husby. Det innebär avbrott i vattenleveransen för alla våra kunder i Husby från kl 15. Avbrottet beräknas pågå fram till kl 17.

Under avbrottstiden ber vi er att uppmärksamma följande:

  • Samtliga kranar i fastigheten skall vara stängda.
  • Använd inte tvätt- eller diskmaskin.
  • Spola inte i toaletten, skölj med vatten.

När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten!

BACK