Avgrävd fjärrvärmeledning på Tvikstaområdet

Vid lunchtid idag grävdes en fjärrvärmeledning av på Tvikstaområdet vilket inneburit att vi brutit värme- och  varmvattenleveransen. Berörda gator är Vallvägen, Tvikstavägen, Bivägen, Hedstigen och Hedbygatan. Vi arbetar för fullt med att åtgärda och reparera – arbetet kommer att pågå hela kvällen.

BACK