Byte av värmeväxlare i Vikmanshyttan

Vi har en tid haft problem med en värmeväxlare i vår fjärrvärmecentral i Vikmanshyttan. Växlaren kommer att bytas onsdag den 12/1 från kl. 20:00 till torsdag den 13/1 ca kl. 05.00. Under denna tid kommer ingen fjärrvärme att kunna distribueras via fjärrvärmenätet och en temperatursänkning kan bli märkbar på både värme och varmvatten hos berörda fastigheter.

Om väderläget förändras och det blir markant kallare ute så kan detta byte skjutas framåt.

Vid ev. frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta vår kundtjänst på tel. 0225 – 349 20.

BACK