Drift och underhållsarbete på fjärrvärmenätet onsdagen den 22/5

Med anledning av underhållsarbete på fjärrvärmenätet kommer/kan fastigheter på Ämbetsgatan, Nygatan, Kyrkogatan och Hökargatan beröras i form av att en temperatursänkning blir märkbar på både värme och varmvatten i fastigheterna på ovan namngivna gator.

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta vår kundtjänst på tel. 0225 – 349 20.

BACK