Eftersläpning i insamlingen av kompost både i trakt 1 och 8

Vi ligger efter i insamlingen av kompost både i Trakt 1 och 8 –  Om möjligt, lämna kärlen framme.

Områden som är berörda:

Trakt 1: Intrånget, Garpenberg, Ryllshyttan, Plogsbo, Jälken, Benåsen, Ljusfallet, Garpenbergs Gård, Persbo, Brattfors, Ytterbenning, Färnsjö, Pålsbenning, Årängen, Born, Jönvik och Rensbo.

Trakt 8: Västerbyn, Österbyn, Rörshyttan, Silvhytteå, Stjärnsund, Domsjö, Kloster, Olshyttan, Sörbo, Vikbyn och Viksbro (söder om LV).

BACK