Fortsatta störningar på fjärrvärmenätet i Hedemora, felsökning pågår.

Vi har fortsatta problem med läckande ledningar i Hedemora, under dagen kommer vi därför att stänga av områden kring Emaus och Karl Hedin. Felsökning kommer att fortgå under dagen och fler områden kan bli berörda.

Vi uppmanar även boende i området att vara uppmärksamma – ser ni ånga eller extrema vattenflöden i brunnar/diken etc, kontakta kundtjänst 0225 – 349 20. Det kan vara läckan på fjärrvärmeledningen.

BACK