Läcksökning på VA-nätet i Jälkarbyn och Norrhyttan

Under dagen genomförs en läcksökning på VA-nätet i Jälkarbyn och Norrhyttan. Läcksökningen kan innebära att det stundvis under dagen blir avbrott i vattenleveransen.

När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten!

BACK