Långhagen utan vatten – åtgärdat

En större vattenläcka måste lagas. Området Långhagen blir utan vatten. Oklart hur lång tid arbetet tar.

Vatten finns att hämta på vår vattenstation invid fjärrvärmeanläggningen på Ivarshyttevägen 2

När avbrottet är avslutat kan missfärgat vatten finnas kvar i fastighetens servisledning. Öppna kranen närmast efter vattenmätaren för fullt och spola tills vattnet är klart. Spola därefter försiktigt samtliga tappställen tills vattnet är helt klart. Glöm inte toaletten!

Vid ev frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta vår kundtjänst tel. 0225 – 349 20.

BACK